Приказ Министерство образования и науки Республики Беларусь от 4 ноября 1995 г. № 430 Iнструкцыя аб парадку стажыроўкi выкладчыкаў сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў на прадпрыемствах, у арганiзацыях i навучальных установах

 
                 ЗАЦВЕРДЖАНА
                 загадам мiнiстра адукацыi i навукi
                 Рэспублiкi Беларусь
                 ад 4 лiстапада 1995 г.
                 N 430
 
 
               УЗГОДНЕНА
 
 
 Мiнiстэрства фiнансаў             Мiнiстэрства працы
 Рэспублiкi Беларусь              Рэспублiкi Беларусь
 Намеснiк мiнiстра               Намеснiк мiнiстра
 А.I.Сверж                   В.I.Паўлаў
 7 лiпеня 1995 г.               24 лiпеня 1995 г.
 
 
               IНСТРУКЦЫЯ
       аб парадку стажыроўкi выкладчыкаў сярэднiх
     спецыяльных навучальных устаноў на прадпрыемствах,
        у арганiзацыях i навучальных установах
 
 
   У адпаведнасцi  з  Прыкладным  палажэннем аб бесперапынным
прафесiйным навучаннi кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў стажыроўка
з'яўляецца адной з форм прафесiйнага навучання, якая садзейнiчае яго
бесперапыннасцi.
 
   Стажыроўка выкладчыкаў сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў
праводзiцца тэрмiнам да трох месяцаў з адрывам ад працы i да пяцi
месяцаў без адрыву ад працы на прадпрыемствах, у вядучых навуковых
арганiзацыях адпаведнай галiны i ў навучальных установах. Яна
павiнна забяспечваць азнаямленне выкладчыкаў з дасягненнямi навукi,
тэхнiкi i культуры, iх укараненнем у практычную дзейнасць перадавых
прадпрыемстваў i арганiзацый ва ўмовах фармiравання i станаўлення
рыначных адносiн i садзейнiчаць адлюстраванню гэтых пытанняў у
вучэбным працэсе сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў.
 
   Стажыроўка выкладчыкаў сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў
праводзiцца ў адпаведнасцi з Палажэннем аб бесперапынным прафесiйным
навучаннi  кiруючых  работнiкаў  i  спецыялiстаў,  метадычнымi
рэкамендацыямi  па  планаванню  павышэння  квалiфiкацыi  i
перападрыхтоўкi педкадраў.
 
   Накiраванне выкладчыкаў на стажыроўку ажыццяўляецца дырэктарам
сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы на падставе зацверджаных
планаў павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi педкадраў.
 
   Стажыроўка выкладчыкаў на прадпрыемствах, ў вядучых навуковых
арганiзацыях i навучальных установах ажыццяўляецца па iндывiдуальных
планах, распрацаваных навучальнай  установай,  якая  накiравала
выкладчыка на стажыроўку. Планы стажыроўкi пасля ўзгаднення з
кiраўнiкамi адпаведных прадпрыемстваў, вядучых навуковых арганiзацый
i навучальных устаноў разглядаюцца прадметнымi /цыклавымi/ камiсiямi
i зацвярджаюцца  дырэктарам  сярэдняй  спецыяльнай  навучальнай
установы.
 
   У час праходжання стажыроўкi  выкладчыкi  падпарадкоўваюцца
правiлам  унутранага  распарадку  прадпрыемства  /арганiзацыi/,
навучальнай установы i садзейнiчаюць вырашэнню задач, якiя стаяць
перад   яго   калектывам.  Кожнаму   стажору  прызначаецца
кiраўнiк-кансультант   з   лiку   iнжынерна-тэхнiчных   або
навукова-педагагiчных работнiкаў.
 
   Стажыроўка завяршаецца складаннем пiсьмовых  справаздач  аб
выкананнi запланаванай праграмы з абавязковым уключэннем у iх
рэкамендацый па выкарыстанню ў вучэбным працэсе атрыманых стажорам
тэарэтычных i практычных ведаў.
 
   Справаздачы разам з водгукамi кiраўнiкоў прадпрыемстваў цi
арганiзацый  аб  рабоце стажораў прадстаўляюцца выкладчыкамi ў
сярэднiя спецыяльныя навучальныя ўстановы, якiя накiравалi iх на
стажыроўку.
 
   Вынiкi стажыроўкi, а таксама мерапрыемствы па адлюстраванню iх
у  тэарэтычным,  практычным  навучаннi,  дыпломным праектаваннi
абмяркоўваюцца на пасяджэннях прадметных /цыклавых/ камiсiй або
педагагiчных саветаў сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў на
працягу месяца пасля заканчэння стажыроўкi. Вынiкi  стажыроўкi
ўлiчваюцца пры атэстацыi выкладчыкаў.
 
   Даведка аб вынiках стажыроўкi знаходзiцца ў асабовай справе
выкладчыка. Мiнiстэрствам, iншым цэнтральным органам кiравання, якiя
маюць у сваiм падпарадкаваннi сярэднiя спецыяльныя навучальныя
ўстановы, рэкамендуецца вызначаць пералiк перадавых прадпрыемстваў,
вядучых навуковых арганiзацый сваёй сiстэмы, а таксама адпаведных
навучальных устаноў, пры якiх яна мэтазгодна, устанавiць умовы
правядзення стажыроўкi выкладчыкаў з улiкам спецыфiкi галiны i
ажыццяўляць кантроль за яе арганiзацыяй у падведамасных сярэднiх
спецыяльных навучальных установах, у тым лiку ў каледжах i вышэйшых
прафесiянальна-тэхнiчных вучылiшчах, а таксама на прадпрыемствах i ў
арганiзацыях.
 
   Матэрыяльнае забеспячэнне  выкладчыкаў  сярэднiх спецыяльных
навучальных  устаноў  на  перыяд  стажыроўкi  ажыццяўляецца  ў
адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам.
 
 _____________________________
 Дзяржаўная рэгiстрацыя:
 Нумар: 1200/12.
 Дата: 20.12.95 г.

 
 

Copyright (c) 2009-2016 SystemaBY.com. Все права защищены