Īįšąēåö - Ļščėīęåķčå ź įóõćąėņåšńźīģó įąėąķńó (2005 ć., 2006 ć.) (äī 27 ģąšņą 2007 ćīäą)

 

 
 (įąėąķń ēą 2006 ćīä ń ļī’ńķčņåėüķīé ēąļčńźīé)
                       (įąėąķń ēą 2006 ćīä)  
 
                       Ļščėīęåķčå 5
                       ź ļīńņąķīāėåķčž
                       Ģčķčńņåšńņāą ōčķąķńīā 
                       Šåńļóįėčźč Įåėąšóńü 
                       17.02.2004 ¹ 16
 
                     Äė’ ćīäīāīé 
                     įóõćąėņåšńźīé īņ÷åņķīńņč  
 
        ĻŠČĖĪĘÅĶČÅ Ź ĮÓÕĆĄĖŅÅŠŃŹĪĢÓ ĮĄĖĄĶŃÓ
    ń «__» _________ 200_ ć. ļī «__» _________ 200_ ć.
 
                           |——————————¬
                           |  ŹĪÄŪ  |
                           |——————————|
                   Ōīšģą 5 ļī ĪŹÓÄ | 0502075 |
                           |———–——–———|
               Äąņą (ćīä, ģåń’ö, ÷čńėī) |  | |  |
                           |———+——+———|
Īšćąķčēąöč’ _______________________________ ļī ĪŹŽĖĻ |     |
                           |——————————|
Ó÷åņķūé ķīģåš ļėąņåėüłčźą _________________ ÓĶĻ   |     |
                           |——————————|
Āčä äå’ņåėüķīńņč __________________________ ļī ĪŹŻÄ |     |
                           |————–—————|
Īšćąķčēąöčīķķī-ļšąāīāą’ ōīšģą _____________ ļī ĪŹĪĻŌ |  |   |
                           |————+—————|
Īšćąķ óļšąāėåķč’ __________________________ ļī ŃĪĪÓ |     |
                           |——————————|
Åäčķčöū čēģåšåķč’: ģėķ.šóį.         ļī ĪŹÅČ |     |
                           |——————————|
Ąäšåń ___________________________________________________________ 
 
   1. Äāčęåķčå ēąåģķūõ ńšåäńņā:
 
|———————————————————————–——————–—————————————————–—————————————————¬
|   Ķąčģåķīāąķčå   | Źīä |Īńņąņīź ķą ķą÷ąėī|Īńņąņīź ķą źīķåö |
|    ļīźąēąņåė’   |ńņšīźč|   ćīäą    |īņ÷åņķīćī ļåščīäą|
|            |   |————————–————————+————————–————————|
|            |   | Äīėćī- |Źšąņźī- | Äīėćī- |Źšąņźī- |
|            |   |ńšī÷ķūå |ńšī÷ķūå |ńšī÷ķūå |ńšī÷ķūå |
|———————————————————————+——————+————————+————————+————————+————————|
|      1      |  2 |  3  |  4  |  5  |  6  |
|———————————————————————+——————+————————+————————+————————+————————|
|Źšåäčņū č ēąéģū įąķźīā | 010 |    |    |    |    |
|———————————————————————+——————+————————+————————+————————+————————|
| Ā ņīģ ÷čńėå:     |   |    |    |    |    |
| ķą čķāåńņčöčč     | 011 |    |    |    |    |
|———————————————————————+——————+————————+————————+————————+————————|
| ķą ļīļīėķåķčå     |   |    |    |    |    |
| īįīšīņķūõ ńšåäńņā   | 012 |    |    |    |    |
|———————————————————————+——————+————————+————————+————————+————————|
| āåźńåėüķūå ēąéģū   | 013 |    |    |    |    |
|———————————————————————+——————+————————+————————+————————+————————|
| čķūå äīėćīāūå     |   |    |    |    |    |
| īį’ēąņåėüńņāą     | 014 |    |    |    |    |
|———————————————————————+——————+————————+————————+————————+————————|
|Čē ķčõ źšåäčņū č ēąéģū |   |    |    |    |    |
|ļšīńšī÷åķķūå      | 020 |    |    |    |    |
|———————————————————————+——————+————————+————————+————————+————————|
|Ēąéģū äšóćčõ      |   |    |    |    |    |
|īšćąķčēąöčé      | 030 |    |    |    |    |
|———————————————————————+——————+————————+————————+————————+————————|
| Ā ņīģ ÷čńėå:     |   |    |    |    |    |
| źīģģåš÷åńźčå ēąéģū  | 031 |    |    |    |    |
|———————————————————————+——————+————————+————————+————————+————————|
| āåźńåėüķūå ēąéģū   | 032 |    |    |    |    |
|———————————————————————+——————+————————+————————+————————+————————|
| ņīāąšķūå ēąéģū    | 033 |    |    |    |    |
|———————————————————————+——————+————————+————————+————————+————————|
| čķūå äīėćīāūå     |   |    |    |    |    |
| īį’ēąņåėüńņāą     | 034 |    |    |    |    |
|———————————————————————+——————+————————+————————+————————+————————|
|Čē ķčõ ēąéģū      |   |    |    |    |    |
|ļšīńšī÷åķķūå      | 040 |    |    |    |    |
|———————————————————————+——————+————————+————————+————————+————————|
|ŃĻŠĄĀĪ×ĶĪ       |   |    |    |    |    |
|———————————————————————+——————+————————+————————+————————+————————|
|Ńńóäū č ēąéģū,     |   |    |    |    |    |
|ļīėó÷åķķūå čē įžäęåņą | 050 |    |    |    |    |
|———————————————————————+——————+————————+————————+————————+————————|
| Ā ņīģ ÷čńėå:     |   |    |    |    |    |
| ļšīńšī÷åķķūå     | 051 |    |    |    |    |
|———————————————————————+——————+————————+————————+————————+————————|
| ļšīäėåķķūå      | 052 |    |    |    |    |
|———————————————————————+——————+————————+————————+————————+————————|
 
   2. Äåįčņīšńźą’ č źšåäčņīšńźą’ ēąäīėęåķķīńņü:
 
|———————————————————————–——————–—————————————————–—————————————————¬
|   Ķąčģåķīāąķčå   | Źīä |Īńņąņīź ķą ķą÷ąėī|Īńņąņīź ķą źīķåö |
|   ļīźąēąņåė’    |ńņšīźč|   ćīäą    |īņ÷åņķīćī ļåščīäą|
|            |   |———————–—————————+————————–————————|
|            |   |äīėćī- | źšąņźī- | äīėćī- |źšąņźī- |
|            |   |ńšī÷ķą’| ńšī÷ķą’ |ńšī÷ķą’ |ńšī÷ķą’ |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
|     1      |  2 |  3  |  4   |  5  |  6  |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
|Äåįčņīšńźą’      |   |    |     |    |    |
|ēąäīėęåķķīńņü     | 110 |    |     |    |    |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
| šąń÷åņū ń ļīźóļąņåė’ģč|   |    |     |    |    |
| č ēąźąē÷čźąģč ēą   |   |    |     |    |    |
| īņćšóęåķķūå ņīāąšū,  |   |    |     |    |    |
| šąįīņū, óńėóćč    | 111 |    |     |    |    |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
| ąāąķńū āūäąķķūå    | 112 |    |     |    |    |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
| āåźńåė’ ļåšåäąķķūå  | 113 |    |     |    |    |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
|Ļšī÷čå äåįčņīšū    | 120 |    |     |    |    |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
|Ļšī÷čå īį’ēąņåėüńņāą  | 130 |    |     |    |    |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
|Ļšīńšī÷åķķą’      |   |    |     |    |    |
|äåįčņīšńźą’      |   |    |     |    |    |
|ēąäīėęåķķīńņü - āńåćī | 140 |    |     |    |    |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
|Źšåäčņīšńźą’      |   |    |     |    |    |
|ēąäīėęåķķīńņü     | 150 |    |     |    |    |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
| ļī šąń÷åņąģ ń     |   |    |     |    |    |
| ļīńņąāłčźąģč č    |   |    |     |    |    |
| ļīäš’ä÷čźąģč     | 151 |    |     |    |    |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
| ąāąķńū ļīėó÷åķķūå   | 152 |    |     |    |    |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
| āåźńåė’ ļīėó÷åķķūå  | 153 |    |     |    |    |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
|Šąń÷åņū ļī īļėąņå ņšóäą| 160 |    |     |    |    |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
|Šąń÷åņū ń ļåšńīķąėīģ  |   |    |     |    |    |
|ļī ļšī÷čģ īļåšąöč’ģ  | 170 |    |     |    |    |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
|Šąń÷åņū ń įžäęåņīģ   |   |    |     |    |    |
|č ŌŃĒĶ         | 180 |    |     |    |    |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
| Ā ņīģ ÷čńėå:     |   |    |     |    |    |
| ļī ķąėīćąģ č ńįīšąģ, |   |    |     |    |    |
| āźėž÷ąåģūģ ā āūšó÷źó | 181 |    |     |    |    |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
| ļī ķąėīćąģ č ńįīšąģ, |   |    |     |    |    |
| čń÷čńė’åģūģ čē ļščįūėč| 182 |    |     |    |    |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
| ļī ķąėīćąģ č ńįīšąģ, |   |    |     |    |    |
| čń÷čńė’åģūģ ń ŌĪŅ   | 183 |    |     |    |    |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
| ļī ļšī÷čģ ķąėīćąģ   |   |    |     |    |    |
| č ńįīšąģ       | 184 |    |     |    |    |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
|Šąń÷åņū ń ó÷šåäčņåė’ģč | 190 |    |     |    |    |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
|Šąń÷åņū ń ļšī÷čģč   |   |    |     |    |    |
|źšåäčņīšąģč      | 200 |    |     |    |    |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
|Ļšīńšī÷åķķą’      |   |    |     |    |    |
|źšåäčņīšńźą’      |   |    |     |    |    |
|ēąäīėęåķķīńņü - āńåćī | 210 |    |     |    |    |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
|Īįåńļå÷åķč’ č ćąšąķņčč:|   |    |     |    |    |
|ļīėó÷åķķūå       | 220 |    |     |    |    |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
| ā ņīģ ÷čńėå      |   |    |     |    |    |
| īņ ņšåņüčõ ėčö    | 221 |    |     |    |    |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
|āūäąķķūå        | 230 |    |     |    |    |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
| ā ņīģ ÷čńėå      |   |    |     |    |    |
| ņšåņüčģ ėčöąģ     | 231 |    |     |    |    |
|———————————————————————+——————+———————+—————————+————————+————————|
|ŃĻŠĄĀĪ×ĶĪ       |   | Ķą ķą÷ąėī ćīäą |  Ķą źīķåö   |
|            |   |         |īņ÷åņķīćī ļåščīäą|
|———————————————————————+——————+—————————————————+—————————————————|
|Ńīįńņāåķķūå āåźńåė’,  |   |         |         |
|āūäąķķūå ā ń÷åņ    |   |         |         |
|ļīćąųåķč’ źšåäčņīšńźīé |   |         |         |
|ēąäīėęåķķīńņč     | 241 |         |         |
|———————————————————————+——————+—————————————————+—————————————————|
|Ļīėó÷åķķūå āåźńåė’   |   |         |         |
|ā ń÷åņ ļīćąųåķč’    |   |         |         |
|äåįčņīšńźīé      |   |         |         |
|ēąäīėęåķķīńņč     | 242 |         |         |
|———————————————————————+——————+—————————————————+—————————————————|
 
   3. Ąģīšņčēčšóåģīå čģółåńņāī:
 
|———————————————————————–——————–—————————–—————————–——————–————————¬
|   Ķąčģåķīāąķčå   | Źīä | Īńņąņīź |Ļīńņóļčėī|Āūįūėī|Īńņąņīź |
|   ļīźąēąņåė’    |ńņšīźč|ķą ķą÷ąėī|     |   |ķą źīķåö|
|            |   | ćīäą  |     |   | ćīäą |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
|      1      |  2 |  3  |  4  | 5  |  6  |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
|1. Īńķīāķūå ńšåäńņāą  |   |     |     |   |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’  | 310 |     |     |   |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
|Ļåšåäąņī÷ķūå      |   |     |     |   |    |
|óńņšīéńņāą,      |   |     |     |   |    |
|čēģåščņåėüķūå ļščįīšū č|   |     |     |   |    |
|šåćóėčšóžłčå óńņšīéńņāą| 320 |     |     |   |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
|Īįśåźņū        |   |     |     |   |    |
|ļščšīäīļīėüēīāąķč’   |   |     |     |   |    |
|č ēåģėåļīėüēīāąķč’   | 330 |     |     |   |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
|Ģķīćīėåņķčå ķąńąęäåķč’ | 340 |     |     |   |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
|Šąįī÷čé ńźīņ      | 350 |     |     |   |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
|Ģąųčķū č īįīšóäīāąķčå | 360 |     |     |   |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
|Ņšąķńļīšņķūå ńšåäńņāą | 370 |     |     |   |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
|Āū÷čńėčņåėüķą’ ņåõķčźą |   |     |     |   |    |
|č īšćņåõķčźą      | 380 |     |     |   |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
|Äšóćčå āčäū īńķīāķūõ  |   |     |     |   |    |
|ńšåäńņā        | 390 |     |     |   |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
|ČŅĪĆĪ ļī šąēäåėó 1   | 400 |     |     |   |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
| Čē ķčõ:        |   |     |     |   |    |
| īįśåźņū, ó÷ąńņāóžłčå |   |     |     |   |    |
| ā ļšåäļščķčģąņåėüńźīé |   |     |     |   |    |
| äå’ņåėüķīńņč     | 401 |     |  Õ  |  Õ |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
| īįśåźņū, ķå      |   |     |     |   |    |
| ó÷ąńņāóžłčå ā     |   |     |     |   |    |
| ļšåäļščķčģąņåėüńźīé  |   |     |     |   |    |
| äå’ņåėüķīńņč     | 402 |     |  Õ  |  Õ |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
| īįśåźņū, ķąõīä’łčåń’ ā|   |     |     |   |    |
| ēąļąńå, ķą źīķńåšāąöčč| 403 |     |  Õ  |  Õ |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
| īįśåźņū, ļīėó÷åķķūå  |   |     |     |   |    |
| ā ąšåķäó (ėčēčķć)   | 404 |     |  Õ  |  Õ |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
|2. Ķåģąņåščąėüķūå   |   |     |     |   |    |
|ąźņčāū         |   |     |     |   |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
|Čģółåńņāåķķūå ļšąāą  |   |     |     |   |    |
|ķą īįśåźņū ļšīģūųėåķķīé|   |     |     |   |    |
|ńīįńņāåķķīńņč     | 410 |     |     |   |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
|Čģółåńņāåķķūå ļšąāą  |   |     |     |   |    |
|ķą īįśåźņū ąāņīšńźīćī |   |     |     |   |    |
|č ńģåęķūõ ļšąā     | 420 |     |     |   |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
|Čģółåńņāåķķūå ļšąāą  |   |     |     |   |    |
|ķą ļšīćšąģģū äė’ ŻĀĢ  |   |     |     |   |    |
|č źīģļüžņåšķūå įąēū  |   |     |     |   |    |
|äąķķūõ         | 430 |     |     |   |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
|Čģółåńņāåķķūå ļšąāą ķą |   |     |     |   |    |
|čńļīėüēīāąķčå īįśåźņīā |   |     |     |   |    |
|čķņåėėåźņóąėüķīé    |   |     |     |   |    |
|ńīįńņāåķķīńņč     | 440 |     |     |   |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
|Čģółåńņāåķķūå ļšąāą ķą |   |     |     |   |    |
|ļīėüēīāąķčå ļščšīäķūģč |   |     |     |   |    |
|šåńóšńąģč č ēåģėåé   | 450 |     |     |   |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
|Ļšī÷čå čģółåńņāåķķūå  |   |     |     |   |    |
|ļšąāą         | 460 |     |     |   |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
|ČŅĪĆĪ ļī šąēäåėó 2   | 470 |     |     |   |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
|3. Äīõīäķūå āėīęåķč’  |   |     |     |   |    |
|ā ģąņåščąėüķūå öåķķīńņč|   |     |     |   |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
|Ļšåäģåņū ļšīźąņą    | 480 |     |     |   |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
|Ńäąķķīå ā ąšåķäó    |   |     |     |   |    |
|(ėčēčķć) čģółåńņāī   | 490 |     |     |   |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
| Ā ņīģ ÷čńėå      |   |     |     |   |    |
| ń ļšąāīģ āūźóļą    | 491 |     |     |   |    |
|———————————————————————+——————+—————————+—————————+——————+————————|
|ŃĻŠĄĀĪ×ĶĪ       |   |     |
|———————————————————————+——————+—————————|
|Ńóģģą ļåšåīöåķźč    | 493 |     |
|———————————————————————+——————+—————————|
|Ńóģģą čķäåźńąöčč    |   |     |
|ąģīšņčēąöčč īńķīāķūõ  |   |     |
|ńšåäńņā        | 494 |     |
|———————————————————————+——————+—————————|
|Ńóģģą ąģīšņčēąöčč   |   |     |
|ķą÷čńėåķķą’      |   |     |
|———————————————————————+——————+—————————|
| Ā ņīģ ÷čńėå:     |   |     |
| ąģīšņčēąöč’ īńķīāķūõ |   |     |
| ńšåäńņā        | 495 |     |
|———————————————————————+——————+—————————|
| ąģīšņčēąöč’      |   |     |
| ķåģąņåščąėüķūõ ąźņčāīā| 496 |     |
|———————————————————————+——————+—————————|
|Čģółåńņāī, ķąõīä’łååń’ |   |     |
|ā ēąėīćå        | 497 |     |
|———————————————————————+——————+—————————|
 
   4. Äāčęåķčå ńšåäńņā ōčķąķńčšīāąķč’ äīėćīńšī÷ķūõ čķāåńņčöčé:
 
|————————————————————————–——————–———————–—————————–———————–————————¬
|   Ķąčģåķīāąķčå   | Źīä |Īńņąņīź|Ķą÷čńėåķī|Čńļīėü-|Īńņąņīź |
|    ļīźąēąņåė’    |ńņšīźč|ķą ķą- |     |ēīāąķī |ķą źīķåö|
|            |   | ÷ąėī |     |    | ćīäą |
|            |   | ćīäą |     |    |    |
|————————————————————————+——————+———————+—————————+———————+————————|
|      1      |  2 |  3  |  4  |  5  |  6  |
|————————————————————————+——————+———————+—————————+———————+————————|
|Ńīįńņāåķķūå ńšåäńņāą  | 500 |    |     |    |    |
|————————————————————————+——————+———————+—————————+———————+————————|
| Ā ņīģ ÷čńėå:      |   |    |     |    |    |
| ąģīšņčēąöčīķķūé ōīķä  |   |    |     |    |    |
| āīńļšīčēāīäńņāą    |   |    |     |    |    |
| īńķīāķūõ ńšåäńņā    | 510 |    |     |    |    |
|————————————————————————+——————+———————+—————————+———————+————————|
| ąģīšņčēąöčīķķūé ōīķä  |   |    |     |    |    |
| āīńļšīčēāīäńņāą    |   |    |     |    |    |
| ķåģąņåščąėüķūõ ąźņčāīā | 520 |    |     |    |    |
|————————————————————————+——————+———————+—————————+———————+————————|
| ķåšąńļšåäåėåķķą’    |   |    |     |    |    |
| ļščįūėü        | 530 |
|————————————————————————+——————+———————+—————————+———————+————————|
| ļšī÷čå         | 540 |    |     |    |    |
|————————————————————————+——————+———————+—————————+———————+————————|
|Ļščāėå÷åķķūå ńšåäńņāą  | 600 |    |     |    |    |
|————————————————————————+——————+———————+—————————+———————+————————|
| Ā ņīģ ÷čńėå:      |   |    |     |    |    |
| źšåäčņū č ēąéģū įąķźīā | 610 |    |     |    |    |
|————————————————————————+——————+———————+—————————+———————+————————|
| ēąåģķūå ńšåäńņāą äšóćčõ|   |    |     |    |    |
| īšćąķčēąöčé      | 620 |    |     |    |    |
|————————————————————————+——————+———————+—————————+———————+————————|
| čē įžäęåņą       | 630 |    |     |    |    |
|————————————————————————+——————+———————+—————————+———————+————————|
| ėüćīņū ļī ķąėīćąģ   |   |    |     |    |    |
| č ņąģīęåķķūģ ļėąņåęąģ | 640 |    |     |    |    |
|————————————————————————+——————+———————+—————————+———————+————————|
| ļī äīćīāīšąģ:     | 650 |    |     |    |    |
| äīėåāīćī ńņšīčņåėüńņāą| 651 |    |     |    |    |
|————————————————————————+——————+———————+—————————+———————+————————|
| ńīāģåńņķīé      |   |    |     |    |    |
| äå’ņåėüķīńņč     | 652 |    |     |    |    |
|————————————————————————+——————+———————+—————————+———————+————————|
| ļšī÷čå         | 660 |    |     |    |    |
|————————————————————————+——————+———————+—————————+———————+————————|
|ČŅĪĆĪ ńīįńņāåķķūõ    |   |    |     |    |    |
|č ļščāėå÷åķķūõ ńšåäńņā | 700 |    |     |    |    |
|————————————————————————+——————+———————+—————————+———————+————————|
|ŃĻŠĄĀĪ×ĶĪ        |   |    |     |    |    |
|————————————————————————+——————+———————+—————————+———————+————————|
|Ķåēąāåšųåķķīå      |   |    |     |    |    |
|ńņšīčņåėüńņāī      | 710 |    |     |    |    |
|————————————————————————+——————+———————+—————————+———————+————————|
| Ā ņīģ ÷čńėå ęčėčłķīå  | 711 |    |     |    |    |
|————————————————————————+——————+———————+—————————+———————+————————|
 
   5. Ōčķąķńīāūå āėīęåķč’:
 
|—————————————————————–——————–——————————————————–——————————————————¬
|   Ķąčģåķīāąķčå  | Źīä |  Źšąņźīńšī÷ķūå |  Äīėćīńšī÷ķūå  |
|   ļīźąēąņåė’   |ńņšīźč|————————–—————————+————————–—————————|
|           |   |ķą ķą÷ą-|ķą źīķåö |ķą ķą÷ą-|ķą źīķåö |
|           |   |ėī ćīäą |īņ÷åņķīćī|ėī ćīäą |īņ÷åņķīćī|
|           |   |    | ļåščīäą |    | ļåščīäą |
|—————————————————————+——————+————————+—————————+————————+—————————|
|     1     |  2 |  3  |  4  |  5  |  6  |
|—————————————————————+——————+————————+—————————+————————+—————————|
|Ļąč č ąźöčč     | 730 |    |     |    |     |
|—————————————————————+——————+————————+—————————+————————+—————————|
|Äīėćīāūå öåķķūå   |   |    |     |    |     |
|įóģąćč        | 740 |    |     |    |     |
|—————————————————————+——————+————————+—————————+————————+—————————|
|Ļšåäīńņąāėåķķūå ēąéģū| 750 |    |     |    |     |
|—————————————————————+——————+————————+—————————+————————+—————————|
|Āźėąäū ļī äīćīāīšó  |   |    |     |    |     |
|ļšīńņīćī ņīāąščłåńņāą| 760 |    |     |    |     |
|—————————————————————+——————+————————+—————————+————————+—————————|
|ŃĻŠĄĀĪ×ĶĪ      |   | Ķą ķą÷ąėī ćīäą | Ķą źīķåö ćīäą  |
|—————————————————————+——————+——————————————————+——————————————————|
|Ńóģģą šåēåšāą    |   |         |         |
|ļīä īįåńöåķåķčå   |   |         |         |
|ōčķąķńīāūõ āėīęåķčé |   |         |         |
|ā öåķķūå įóģąćč   | 765 |         |         |
|—————————————————————+——————+——————————————————+——————————————————|
 
Šóźīāīäčņåėü _____________             _________________
        (ļīäļčńü)               (Č.Ī.Ōąģčėč’)
 
Ćėąāķūé įóõćąėņåš
(įóõćąėņåš) _____________             _________________
        (ļīäļčńü)               (Č.Ī.Ōąģčėč’)
 
«__» _____________ 200_ ć.
 
   Ļščģå÷ąķčå.  Īįšąłąåģ  āąųå āķčģąķčå, ÷ņī ķå āńå ōīšģóėū
ąāņīēąļīėķåķč’ ’÷ååź ōīšģ ćīäīāīé īņ÷åņķīńņč ó÷čņūāąžņ īńīįåķķīńņč
āåäåķč’  įóõćąėņåšńźīćī  ó÷åņą  ķą źīķźšåņķīģ ļšåäļšč’ņčč. Ļšč
ēąļīėķåķčč ōīšģ įąėąķńą ńėåäóåņ äīļīėķčņåėüķī ļšīāåščņü šąń÷åņ č ļšč
ķåīįõīäčģīńņč āķåńņč ķåäīńņąžłčå äąķķūå.
 
Äė’ įīėåå äåņąėüķīćī čēó÷åķč’ ńģ.: 1. Ļīńīįčå
                  2. Ńļšąāī÷ķóž čķōīšģąöčž
                  3. Ļńīįčå
 
 
 

Copyright (c) 2009-2016 SystemaBY.com. Āńå ļšąāą ēąłčłåķū