Ļščźąē Ģčķčńņåšńņāą ąšõčņåźņóšū č ńņšīčņåėüńņāą Šåńļóįėčźč Įåėąšóńü īņ 26 ąāćóńņą 2004 ć. ¹ 217 Īį óņāåšęäåķčč Źėąńńčōčźąņīšą āčäīā šąįīņ č óńėóć ā ńņšīčņåėüńņāå

 
      ĻŠČŹĄĒ ĢČĶČŃŅÅŠŃŅĀĄ ĄŠÕČŅÅŹŅÓŠŪ Č ŃŅŠĪČŅÅĖÜŃŅĀĄ 
            ŠÅŃĻÓĮĖČŹČ ĮÅĖĄŠÓŃÜ
           26 ąāćóńņą 2004 ć. ¹ 217
 
ĪĮ ÓŅĀÅŠĘÄÅĶČČ ŹĖĄŃŃČŌČŹĄŅĪŠĄ 
ĀČÄĪĀ ŠĄĮĪŅ Č ÓŃĖÓĆ Ā ŃŅŠĪČŅÅĖÜŃŅĀÅ
 
     [Čēģåķåķč’ č äīļīėķåķč’:
       Ļščźąē  Ģčķčńņåšńņāą  ąšõčņåźņóšū  č  ńņšīčņåėüńņāą
     Šåńļóįėčźč Įåėąšóńü īņ 20 ąļšåė’ 2005 ć. ¹ 95;
       Ļščźąē  Ģčķčńņåšńņāą  ąšõčņåźņóšū  č  ńņšīčņåėüńņāą
     Šåńļóįėčźč Įåėąšóńü īņ 18 äåźąįš’ 2007 ć. ¹ 410.]
 
   Ā öåė’õ čäåķņčōčźąöčč āčäīā šąįīņ č óńėóć ļšč īńółåńņāėåķčč
äå’ņåėüķīńņč ā īįėąńņč ńņšīčņåėüńņāą ķą īńķīāå īįłåćīńóäąšńņāåķķīćī
źėąńńčōčźąņīšą Šåńļóįėčźč Įåėąšóńü «Āčäū żźīķīģč÷åńźīé äå’ņåėüķīńņč»
(ĪŹŠĮ 005-2001) ĻŠČŹĄĒŪĀĄŽ:
   1. Óņāåšäčņü ļščėąćąåģūé Źėąńńčōčźąņīš āčäīā šąįīņ č óńėóć ā
ńņšīčņåėüńņāå.
 
Ģčķčńņš                         Ć.Ō.Źóšī÷źčķ
 
                     Óņāåšęäåķī
                     Ļščźąē Ģčķčńņåšńņāą
                     ąšõčņåźņóšū č ńņšīčņåėüńņāą
                     Šåńļóįėčźč Įåėąšóńü
                     26.08.2004 ¹ 217
 
              ŹĖĄŃŃČŌČŹĄŅĪŠ
        āčäīā šąįīņ č óńėóć ā ńņšīčņåėüńņāå
 
           1. Īįėąńņü ļščģåķåķč’
 
   Źėąńńčōčźąņīš āčäīā šąįīņ č óńėóć ā ńņšīčņåėüńņāå (ŹĀŠÓŃ)
ļšåäķąēķą÷åķ äė’ čäåķņčōčźąöčč āčäīā šąįīņ č óńėóć ļšč īńółåńņāėåķčč
äå’ņåėüķīńņč ā īįėąńņč ńņšīčņåėüńņāą ļī āīļšīńąģ, īņķåńåķķūģ ź
źīģļåņåķöčč Ģčķčńņåšńņāą ąšõčņåźņóšū č ńņšīčņåėüńņāą Šåńļóįėčźč
Įåėąšóńü.
   Ķąńņī’łčé źėąńńčōčźąņīš šąńļšīńņšąķ’åņń’ ķą īįśåźņū ķīāīćī
ńņšīčņåėüńņāą,   šåźīķńņšóźöčč,   ģīäåšķčēąöčč,   šåńņąāšąöčč,
źąļčņąėüķīćī č ņåźółåćī šåģīķņīā.
 
            2. Īįłčå ļīėīęåķč’
 
   Ā  īńķīāó  šąēšąįīņźč  ŹĀŠÓŃ  ļīėīęåķ  īįłåćīńóäąšńņāåķķūé
źėąńńčōčźąņīš  Šåńļóįėčźč  Įåėąšóńü  (ĪŹŠĮ  005-2001)  «Āčäū
żźīķīģč÷åńźīé   äå’ņåėüķīńņč»,   óņāåšęäåķķūé   ļīńņąķīāėåķčåģ
Ćīńńņąķäąšņą Šåńļóįėčźč Įåėąšóńü īņ 28 äåźąįš’ 2001 ćīäą ¹ 52,
ńīäåšęąłčé ńėåäóžłčå ćšóļļčšīāźč, īņķīń’łčåń’ ź äå’ņåėüķīńņč ā
īįėąńņč ńņšīčņåėüńņāą:
   - ńåźöč’ F «Ńņšīčņåėüńņāī» (šąēäåė 45 «Ńņšīčņåėüńņāī»);
   -  ńåźöč’ K «Īļåšąöčč ń ķåäāčęčģūģ čģółåńņāīģ, ąšåķäą č
ļšåäīńņąāėåķčå  óńėóć  ļīņšåįčņåė’ģ»  (šąēäåė  70  «Īļåšąöčč ń
ńīįńņāåķķūģ ķåäāčęčģūģ čģółåńņāīģ» č šąēäåė 74 «Ļšåäīńņąāėåķčå
ļšī÷čõ óńėóć ļīņšåįčņåė’ģ»).
   Ā ŹĀŠÓŃ ļščģåķåķ ļīńėåäīāąņåėüķūé ģåņīä źīäčšīāąķč’.
   Ńņšóźņóšą źīäą ŹĀŠÓŃ ńīńņīčņ čē ńėåäóžłčõ ńīńņąāė’žłčõ:
   -  ļ’ņčēķą÷ķīćī  źīäą  īįłåćīńóäąšńņāåķķīćī  źėąńńčōčźąņīšą
Šåńļóįėčźč  Įåėąšóńü  (ĪŹŠĮ  005-2001)  «Āčäū  żźīķīģč÷åńźīé
äå’ņåėüķīńņč»,  óņāåšęäåķķīćī šąķåå č ķå ’āė’žłåćīń’ ļšåäģåņīģ
šąńńģīņšåķč’  ķąńņī’łåćī Źėąńńčōčźąņīšą āčäīā šąįīņ č óńėóć ā
ńņšīčņåėüńņāå;
   - ÷åņūšåõēķą÷ķīćī źīäą ńņšīčņåėüķūõ āčäīā šąįīņ č óńėóć,
ļščā’ēąķķīćī ź ńņšóźņóšå ĪŹŠĮ 005-2001 č ńīńņąāė’žłåćī ļšåäģåņ
ńņšīčņåėüķīé źīäčōčźąöčč.
   Ńņšóźņóšą ÷åņūšåõēķą÷ķīćī źīäą ńņšīčņåėüķīé źīäčōčźąöčč ńīńņīčņ
čē äāóõ šąēš’äīā:
   - ļåšāūé ńīńņīčņ čē äāóõ äåń’ņč÷ķūõ ēķąźīā, īņäåėåķķūõ ņī÷źīé,
čäåķņčōčöčšóžłčõ óźšóļķåķķūå āčäū ńņšīčņåėüķūõ šąįīņ č óńėóć ā
ńīīņāåņńņāčč ńī ńņšóźņóšīé ĪŹŠĮ 005-2001;
   -  āņīšīé  - čē äāóõ äåń’ņč÷ķūõ čäåķņčōčöčšóžłčõ ļīäāčäū
ńņšīčņåėüķūõ šąįīņ č óńėóć, ’āė’žłčåń’ ńīńņąāė’žłčģč ńīīņāåņńņāóžłčõ
āčäīā šąįīņ č óńėóć.
 
|——————————————————————————————————————————–————————————————————————¬
|Źėąńńčōčźąöč’ ļī ĪŹŠĮ 005-2001 (óņāåšęäåķą|  Ńņšóźņóšą źīäīā   |
| ļīńņąķīāėåķčåģ Ćīńńņąķäąšņą Šåńļóįėčźč | źėąńńčōčźąņīšą šąįīņ č |
|   Įåėąšóńü īņ 28.12.2001 ¹ 52)    | óńėóć ā ńņšīčņåėüńņāå |
|                     |   (ńņšīčņåėüķą’   |
|                     |   źīäčōčźąöč’)   |
|—————————–————————–—————————–—————————————+————————–———————————————|
| Šąēäåė | Ćšóļļą | Źėąńń | Ļīäźėąńń  | Āčä  |  Ļīäāčä   |
|—————————+————————+—————————+—————————————+————————+———————————————|
|  XX  |  X  |  X  |   X   |  XX  |   XX    |
|—————————+————————+—————————+—————————————+————————+———————————————|
 
   Šąįīņū, źėąńńčōčöčšóåģūå źąź «īįłåå ńņšīčņåėüńņāī», āźėž÷ąžņ ā
ńåį’ ńīńņąāė’žłčå čõ šąįīņū č óńėóćč, āźėž÷ą’ ēåģė’ķūå, ģīķņąęķūå,
ńļåöčąėüķūå č ēąāåšųąžłčå (īņäåėī÷ķūå č ņ.ä.).
   Źėąńńčōčźąņīš  ķå  šąńļšīńņšąķ’åņń’  ķą  ńėåäóžłčå  āčäū
äå’ņåėüķīńņč,  šąįīņ  č  óńėóć,  źīņīšūå  īįłåćīńóäąšńņāåķķūģ
źėąńńčōčźąņīšīģ  Šåńļóįėčźč  Įåėąšóńü  (ĪŹŠĮ  005-2001)  «Āčäū
żźīķīģč÷åńźīé äå’ņåėüķīńņč» ķå īņķåńåķū ź äå’ņåėüķīńņč ā īįėąńņč
ńņšīčņåėüńņāą:
   - ļšīčēāīäńņāī ńņšīčņåėüķūõ ģąņåščąėīā;
   -  šąįīņū  ļī  żźńļėóąņąöčč  č  ņåõķč÷åńźīģó īįńėóęčāąķčž
(ńīäåšęąķčž) āīäķūõ ļóņåé, ąāņīģīįčėüķūõ č ęåėåēķūõ äīšīć;
   - āūļīėķåķčå šąįīņ ļī īņäåėźå ńņšīčņåėüķūõ źīķńņšóźöčé ā
ļšīčēāīäńņāåķķūõ óńėīāč’õ.
   Źėąńńčōčźąöč’ āčäīā šąįīņ č óńėóć ā īįėąńņč ńņšīčņåėüńņāą
ļščāåäåķą ā ņąįėčöå 1.
   Āåäåķčå  ŹĀŠÓŃ  īńółåńņāė’åņ  Ģčķčńņåšńņāī  ąšõčņåźņóšū  č
ńņšīčņåėüńņāą Šåńļóįėčźč Įåėąšóńü.
 
                              Ņąįėčöą 1
 
|—————————————————————————————–————————————————————–————————————————————————————¬
|Źīäčōčźąöč’ ļī ĪŹŠĮ 005-2001,|  Ńņšīčņåėüķą’  | Ķąčģåķīāąķčå āčäīā šąįīņ č |
|   óņā. ļīńņąķīāėåķčåģ   |  źīäčōčźąöč’   |   óńėóć č čõ īļčńąķčå  |
|  Ćīńńņąķäąšņą Šåńļóįėčźč  |          |              |
| Įåėąšóńü īņ 28.12.2001 ¹ 52 |          |              |
|——————–——————–——————–————————+————————–———————————|              |
|šąēäåė|ćšóļļą|źėąńń |ļīäźėąńń| āčä  | ļīäāčä  |              |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
| 1  | 2  | 3  |  4  |  5  |   6   |       7       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
| 45 |   |   |    |    |      |ŃŅŠĪČŅÅĖÜŃŅĀĪ        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   | 451 |   |    |    |      |ĻĪÄĆĪŅĪĀŹĄ ŃŅŠĪČŅÅĖÜĶĪĆĪ  |
|   |   |   |    |    |      |ÓץŃŅŹĄ           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   | 4511 |    |    |      |Šąēįīšźą č ńķīń ēäąķčé,   |
|   |   |   |    |    |      |ēåģė’ķūå šąįīņū       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   | 45111 |    |      |Šąēįīšźą č ńķīń ēäąķčé   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45111.01|      |Ļīäćīņīāčņåėüķūå šąįīņū   |
|   |   |   |    |    |      |ńņšīčņåėüķīé ļėīłąäźč    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45111.01.01|Šąēįīšźą č ńķīń ēäąķčé,   |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45111.01.02|Šąń÷čńņźą ņåšščņīščé č   |
|   |   |   |    |    |      |ļīäćīņīāźą čõ ź ēąńņšīéźå  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45111.01.03|Óņčėčēąöč’ (ļšīäąęą)    |
|   |   |   |    |    |      |ģąņåščąėīā, ļīėó÷ąåģūõ ā  |
|   |   |   |    |    |      |šåēóėüņąņå šąēįīšźč     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45111.01.04|Ńņšīčņåėüńņāī āšåģåķķūõ   |
|   |   |   |    |    |      |äīšīć, čķęåķåšķūõ ńåņåé č  |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé äė’ āūļīėķåķč’  |
|   |   |   |    |    |      |ńņšīčņåėüķūõ šąįīņ     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45111.01.05|Óźėąäźą šåėüńīāūõ ļóņåé äė’ |
|   |   |   |    |    |      |įąųåķķūõ źšąķīā, ą ņąźęå äė’|
|   |   |   |    |    |      |ęåėåēķīäīšīęķīćī ņšąķńļīšņą |
|   |   |   |    |    |      |ķą źšóļķūõ īįśåźņąõ     |
|   |   |   |    |    |      |ńņšīčņåėüńņāą        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45111.01.06|Šąįīņū ļī äåģīķņąęó     |
|   |   |   |    |    |      |żėåģåķņīā ēäąķčé č     |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   | 45112 |    |      |Ēåģė’ķūå šąįīņū       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45112.01|      |Šąēšąįīņźą ćšóķņą      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45112.01.01|Šąēšąįīņźą āūåģīź č     |
|   |   |   |    |    |      |āåšņčźąėüķą’ ļėąķčšīāźą   |
|   |   |   |    |    |      |ńņšīčņåėüķūõ ļėīłąäīź äė’  |
|   |   |   |    |    |      |ēäąķčé č ńīīšóęåķčé (źšīģå |
|   |   |   |    |    |      |ąāņīģīįčėüķūõ äīšīć)    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45112.01.02|Ēåģė’ķūå šąįīņū ā      |
|   |   |   |    |    |      |ļšīńąäī÷ķūõ č ļó÷čķčńņūõ  |
|   |   |   |    |    |      |ćšóķņąõ           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45112.01.03|Ēåģė’ķūå šąįīņū ā īńīįūõ  |
|   |   |   |    |    |      |óńėīāč’õ (ķą įīėīņąõ, ķą  |
|   |   |   |    |    |      |ńėąįūõ ćšóķņąõ, ķą     |
|   |   |   |    |    |      |ēąńīėåķķūõ ćšóķņąõ, ķą   |
|   |   |   |    |    |      |ļīäāčęķūõ ļåńźąõ, ķą    |
|   |   |   |    |    |      |īļīėēķåāūõ ńźėīķąõ)     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45112.02|      |Ćåīņåõķč÷åńźą’ šåźīķńņšóźöč’|
|   |   |   |    |    |      |īńķīāąķčé č ōóķäąģåķņīā   |
|   |   |   |    |    |      |ēäąķčé č ńīīšóęåķčé     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45112.02.01|Óļėīņķåķčå ćšóķņīā,     |
|   |   |   |    |    |      |óńņšīéńņāī ļīäóųåź,     |
|   |   |   |    |    |      |ąšģčšīāąķčå č ļåšåģåųčāąķčå |
|   |   |   |    |    |      |ćšóķņīā           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45112.02.02|Ēąźšåļėåķčå ćšóķņīā     |
|   |   |   |    |    |      |(čńźóńńņāåķķīå ēąģīšąęčāąķčå|
|   |   |   |    |    |      |ćšóķņīā, ńčėčźąņčēąöč’,   |
|   |   |   |    |    |      |ńģīėčēąöč’, öåģåķņąöč’)   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45112.02.03|Óńņšīéńņāī ąķźåšīā č    |
|   |   |   |    |    |      |āīēāåäåķčå ńīīšóęåķčé    |
|   |   |   |    |    |      |ńļīńīįīģ «ńņåķą ā ćšóķņå»  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45112.03|      |Ńļåöčąėüķūå šąįīņū ā ćšóķņå |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45112.03.01|Ćčäšīģåõąķčēčšīāąķķūå šąįīņū|
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45112.03.02|Óńņšīéńņāī ńźāąęčķ (źšīģå  |
|   |   |   |    |    |      |ńźāąęčķ ķą āīäó)      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45112.03.03|Āīäīļīķčęåķčå        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45113.01|      |Āēšūāķūå šąįīņū       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45113.01.01|Šąēšąįīņźą ńźąėüķūõ č    |
|   |   |   |    |    |      |ģåšēėūõ ćšóķņīā āēšūāķūģ  |
|   |   |   |    |    |      |ńļīńīįīģ          |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45113.01.02|Šąēšąįīņźą ńźąėüķūõ ćšóķņīā |
|   |   |   |    |    |      |āēšūāķūģ ńļīńīįīģ ļšč    |
|   |   |   |    |    |      |ļšīõīäźå āūšąįīņīź     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45113.01.03|Ńīīšóęåķčå āūåģīź, ķąńūļåé |
|   |   |   |    |    |      |āēšūāķūģ ńļīńīįīģ      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   | 4512 |    |    |      |Šąēāåäī÷ķīå įóšåķčå     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   | 45120 |    |      |Šąēāåäī÷ķīå įóšåķčå     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45120.01|      |Šąēāåäī÷ķīå įóšåķčå č īņįīš |
|   |   |   |    |    |      |īįšąēöīā ļīšīäū äė’     |
|   |   |   |    |    |      |ńņšīčņåėüķūõ, ćåīėīćč÷åńźčõ |
|   |   |   |    |    |      |čńńėåäīāąķčé (źšīģå ļšīõīäźč|
|   |   |   |    |    |      |ųąõņķūõ ńņāīėīā, įóšåķč’  |
|   |   |   |    |    |      |āīä’ķūõ ńźāąęčķ)      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   | 452 |   |    |    |      |ŃŅŠĪČŅÅĖÜŃŅĀĪ ĒÄĄĶČÉ Č   |
|   |   |   |    |    |      |ŃĪĪŠÓĘÅĶČČ         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   | 4521 |    |    |      |Īįłåńņšīčņåėüķūå šąįīņū   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   | 45211 |    |      |Īįłåå ńņšīčņåėüńņāī ēäąķčé |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45211.01|      |Źīģļėåźńķīå āūļīėķåķčå   |
|   |   |   |    |    |      |ńņšīčņåėüķī-ģīķņąęķūõ šąįīņ |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45211.01.01|Ęčėūå ēäąķč’ č čõ źīģļėåźńū |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45211.01.02|Īįłåńņāåķķūå ēäąķč’ č    |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķč’ č čõ źīģļėåźńū  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45211.01.03|Ļšīčēāīäńņāåķķūå ēäąķč’ č  |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķč’ č čõ źīģļėåźńū  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45211.01.04|Ńīīšóęåķč’ ļšīģūųėåķķūõ   |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45211.01.05|Ńåėüńźīõīē’éńņāåķķūå ēäąķč’ |
|   |   |   |    |    |      |č ńīīšóęåķč’ č čõ źīģļėåźńū |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45211.01.06|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé ęåėåēķīäīšīęķīćī|
|   |   |   |    |    |      |ņšąķńļīšņą         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45211.01.07|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé ąāņīģīįčėüķīćī |
|   |   |   |    |    |      |ņšąķńļīšņą         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45211.01.08|Ćčäšīņåõķč÷åńźčå ńīīšóęåķč’ |
|   |   |   |    |    |      |č čõ źīģļėåźńū       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45211.01.09|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé āīäķīćī     |
|   |   |   |    |    |      |ņšąķńļīšņą         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45211.01.10|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé āīēäóųķīćī   |
|   |   |   |    |    |      |ņšąķńļīšņą         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45211.01.11|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé ćīšīäńźīćī   |
|   |   |   |    |    |      |żėåźņšč÷åńźīćī ņšąķńļīšņą  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45211.01.12|Īįśåźņū ńļåöčąėüķīćī    |
|   |   |   |    |    |      |ķąēķą÷åķč’ č čõ źīģļėåźńū  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45211.01.13|Ļąģ’ņķčźč ąšõčņåźņóšū,   |
|   |   |   |    |    |      |čńņīščč č źóėüņóšū     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   | 45212 |    |      |Ńņšīčņåėüńņāī čķęåķåšķūõ  |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45212.01|      |Ńņšīčņåėüńņāī čńźóńńņāåķķūõ |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé ģīńņīāīćī ņčļą  |
|   |   |   |    |    |      |ķą ąāņīģīįčėüķūõ č ęåėåēķūõ |
|   |   |   |    |    |      |äīšīćąõ           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45212.01.01|Āīēāåäåķčå ńīīšóęåķčé    |
|   |   |   |    |    |      |ģīńņīāīćī ņčļą äėčķīé äī  |
|   |   |   |    |    |      |25 ģ            |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45212.01.02|Āīēāåäåķčå ńīīšóęåķčé    |
|   |   |   |    |    |      |ģīńņīāīćī ņčļą äėčķīé äī  |
|   |   |   |    |    |      |100 ģ č ļšīėåņīģ äī 33 ģ  |
|   |   |   |    |    |      |āźėž÷čņåėüķī        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45212.01.03|Āīēāåäåķčå ģīńņīāūõ     |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé įåē īćšąķč÷åķčé |
|   |   |   |    |    |      |ļī äėčķå          |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45212.01.04|Óńņšīéńņāī ģīńņīāīćī ļīėīņķą|
|   |   |   |    |    |      |ąāņīäīšīęķūõ čńźóńńņāåķķūõ |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé ģīńņīāīćī ņčļą  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45212.02|      |Ńņšīčņåėüńņāī ģąćčńņšąėüķūõ |
|   |   |   |    |    |      |ņšóįīļšīāīäīā, äąėüķčõ ėčķčé|
|   |   |   |    |    |      |ńā’ēč č żėåźņšīļåšåäą÷č   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45212.02.01|Ļšīźėąäźą ģąćčńņšąėüķūõ   |
|   |   |   |    |    |      |ćąēīļšīāīäīā        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45212.02.02|Ļšīźėąäźą āūńīźīāīėüņķūõ  |
|   |   |   |    |    |      |ėčķčé żėåźņšīļåšåäą÷č    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45212.02.03|Ļšīźėąäźą ģąćčńņšąėüķūõ   |
|   |   |   |    |    |      |ļšīäóźņīļšīāīäīā      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45212.02.04|Ńņšīčņåėüńņāī ńņåķ ńčėīńīā, |
|   |   |   |    |    |      |āīäīķąļīšķūõ įąųåķ, ćšąäčšåķ|
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45212.03|      |Ńņšīčņåėüńņāī ćīšīäńźčõ č  |
|   |   |   |    |    |      |ģåńņķūõ ņšóįīļšīāīäīā,   |
|   |   |   |    |    |      |ćīšīäńźčõ č ģåńņķūõ ėčķčé  |
|   |   |   |    |    |      |ńā’ēč č żėåźņšīļåšåäą÷č,  |
|   |   |   |    |    |      |āńļīģīćąņåėüķūõ ćīšīäńźčõ č |
|   |   |   |    |    |      |ģåńņķūõ čķęåķåšķūõ     |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé (źšīģå      |
|   |   |   |    |    |      |āķóņščäīģīāūõ)       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45212.03.01|Óńņšīéńņāī źīėīäöåā,    |
|   |   |   |    |    |      |ļėīłąäīź, īćīėīāźīā, ėīņźīā,|
|   |   |   |    |    |      |ņåļėīźąģåš         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45212.03.02|Ļšīźėąäźą āķóņščźāąšņąėüķūõ |
|   |   |   |    |    |      |āīäīļšīāīäķūõ ńåņåé (ā ņīģ |
|   |   |   |    |    |      |÷čńėå čē ļīėčģåšķūõ     |
|   |   |   |    |    |      |ģąņåščąėīā)         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45212.03.03|Ļšīźėąäźą āķóņščźāąšņąėüķūõ |
|   |   |   |    |    |      |źąķąėčēąöčīķķūõ ńåņåé (ā ņīģ|
|   |   |   |    |    |      |÷čńėå čē ļīėčģåšķūõ ņšóį)  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45212.03.04|Ļšīźėąäźą ėčāķåāīé     |
|   |   |   |    |    |      |źąķąėčēąöčč         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45212.03.05|Ļšīźėąäźą āķóņščźāąšņąėüķūõ |
|   |   |   |    |    |      |ņåļėīāūõ ńåņåé       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45212.03.06|Ļšīźėąäźą āķóņščćīšīäńźčõ, |
|   |   |   |    |    |      |ļīńåėźīāūõ č ģåęļīńåėźīāūõ |
|   |   |   |    |    |      |ćąēīļšīāīäīā        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45212.03.07|Ļšīźėąäźą ńåņåé       |
|   |   |   |    |    |      |żėåźņšīńķąįęåķč’ äī 1 źĀ  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45212.03.08|Ņī ęå, äī 10 źĀ       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45212.03.09|Ņī ęå, äī 35 źĀ       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45212.03.10|Ņī ęå, äī 110 źĀ      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45212.03.11|Ņī ęå, ńāūųå 110 źĀ     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45212.03.12|Óńņąķīāźą īļīš ĖŻĻ, ėčķčé  |
|   |   |   |    |    |      |ļšīģūųėåķķīćī        |
|   |   |   |    |    |      |ļšīčēāīäńņāåķķīćī č     |
|   |   |   |    |    |      |ćīšīäńźīćī ņšąķńļīšņą    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45212.03.13|Ļšīźėąäźą āķóņščźāąšņąėüķūõ |
|   |   |   |    |    |      |ņåļėīāūõ ńåņåé (ā ņīģ ÷čńėå |
|   |   |   |    |    |      |čē ļīėčģåšķūõ ģąņåščąėīā)  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45212.03.14|Ļšīźėąäźą ėčķčé ńā’ēč,   |
|   |   |   |    |    |      |šąäčī, ņåėåāčäåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |(ģąćčńņšąėüķūõ źąįåėüķūõ;  |
|   |   |   |    |    |      |āķóņščēīķīāūõ; ģąćčńņšąėüķūõ|
|   |   |   |    |    |      |ńīåäčķčņåėüķūõ; ģåńņķūõ   |
|   |   |   |    |    |      |źąįåėüķūõ ėčķčé ńā’ēč (ā  |
|   |   |   |    |    |      |ņ.÷. ąįīķåķņńźčõ),     |
|   |   |   |    |    |      |żėåźņšč÷åńźčõ, āīėīźķī-   |
|   |   |   |    |    |      |īļņč÷åńźčõ, āīēäóųķūõ ėčķčé |
|   |   |   |    |    |      |ńā’ēč)           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45212.04|      |Ńņšīčņåėüńņāī ńļåöčąėüķūõ  |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé ģåęīņšąńėåāīćī  |
|   |   |   |    |    |      |õąšąźņåšą čē ćīņīāūõ    |
|   |   |   |    |    |      |żėåģåķņīā ķåńīįńņāåķķīćī  |
|   |   |   |    |    |      |ļšīčēāīäńņāą čėč      |
|   |   |   |    |    |      |ńīįńņāåķķīćī ļšīčēāīäńņāą, |
|   |   |   |    |    |      |åńėč īńķīāķūģ ģąņåščąėīģ  |
|   |   |   |    |    |      |’āė’åņń’ įåņīķ       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45212.04.01|Ńņšīčņåėüńņāī įąųåķ, ģą÷ņ č |
|   |   |   |    |    |      |äšóćčõ ńīīšóęåķčé      |
|   |   |   |    |    |      |šąäčīńā’ēč, šąäčīāåłąķč’ č |
|   |   |   |    |    |      |ņåėåāčäåķč’         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45212.04.02|Ńņšīčņåėüńņāī šåēåšāóąšīā, |
|   |   |   |    |    |      |ćąēćīėüäåšīā        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45212.04.03|Ńņšīčņåėüńņāī ńņåķ ńčėīńīā, |
|   |   |   |    |    |      |āīäīķąļīšķūõ įąųåķ, ćšąäčšåķ|
|   |   |   |    |    |      |č äšóćčõ ńīīšóęåķčé     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   | 4522 |    |    |      |Óńņšīéńņāī ļīźšūņčé ēäąķčé |
|   |   |   |    |    |      |č ńīīšóęåķčé        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   | 45220 |    |      |Óńņšīéńņāī ļīźšūņčé ēäąķčé |
|   |   |   |    |    |      |č ńīīšóęåķčé        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45220.01|      |Šąįīņū ļī óńņšīéńņāó    |
|   |   |   |    |    |      |ļīźšūņčé ēäąķčé       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45220.01.01|Óńņąķīāźą ķåńółčõ żėåģåķņīā |
|   |   |   |    |    |      |ļīźšūņčé ēäąķčé       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45220.01.02|Óńņšīéńņāī šóėīķķūõ č    |
|   |   |   |    |    |      |ģąńņč÷ķūõ źšīāåėü      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45220.01.03|Óńņšīéńņāī źšīāåėü čē    |
|   |   |   |    |    |      |ąńįåńņīöåģåķņķūõ č öåģåķņķī-|
|   |   |   |    |    |      |āīėīźķčńņūõ ėčńņīā     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45220.01.04|Óńņšīéńņāī źšīāåėü čē    |
|   |   |   |    |    |      |ģåėźīųņó÷ķūõ ģąņåščąėīā   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45220.01.05|Óńņšīéńņāī źšīāėč čē    |
|   |   |   |    |    |      |ėčńņīāīé ńņąėč, ģåäč,    |
|   |   |   |    |    |      |ģåņąėėč÷åńźīćī       |
|   |   |   |    |    |      |ļšīōčėčšīāąķķīćī ķąńņčėą,  |
|   |   |   |    |    |      |ģåņąėėī÷åšåļčöū       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45220.01.06|Óńņąķīāźą āīäīńņī÷ķūõ    |
|   |   |   |    |    |      |ęåėīįīā, ņšóį č äš.     |
|   |   |   |    |    |      |żėåģåķņīā (ļšč āūļīėķåķčč  |
|   |   |   |    |    |      |šåģīķņķūõ šąįīņ)      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45220.01.07|Óńņšīéńņāī ćčäšīčēīė’öčč  |
|   |   |   |    |    |      |ńņåķ, ļīźšūņčé č äšóćčõ   |
|   |   |   |    |    |      |ńņšīčņåėüķūõ źīķńņšóźöčé  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45220.02|      |Ćčäšīčēīė’öč’ ļīäēåģķūõ   |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé č źīķńņšóźöčé  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45220.02.01|Óńņšīéńņāī īįģąēī÷ķīé    |
|   |   |   |    |    |      |ćčäšīčēīė’öčč ńīīšóęåķčé č |
|   |   |   |    |    |      |źīķńņšóźöčé čē ļīėčģåšķūõ č |
|   |   |   |    |    |      |żģóėüńčīķķī-ģąńņč÷ķūõ    |
|   |   |   |    |    |      |ńīńņąāīā          |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45220.02.02|Óńņšīéńņāī īźėåå÷ķīé    |
|   |   |   |    |    |      |ćčäšīčēīė’öčč ńīīšóęåķčé č |
|   |   |   |    |    |      |źīķńņšóźöčé čē       |
|   |   |   |    |    |      |ćčäšīčēīė’öčīķķūõ ģąņåščąėīā|
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   | 4523 |    |    |      |Ńņšīčņåėüńņāī äīšīć,    |
|   |   |   |    |    |      |ążšīäšīģīā č ńļīšņčāķūõ   |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   | 45230 |    |      |Ńņšīčņåėüńņāī äīšīć,    |
|   |   |   |    |    |      |ążšīäšīģīā č ńļīšņčāķūõ   |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45230.01|      |Źīģļėåźńķīå āūļīėķåķčå   |
|   |   |   |    |    |      |ńņšīčņåėüķī-ģīķņąęķūõ šąįīņ |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.01.01|Ńņšīčņåėüńņāī ģąćčńņšąėüķūõ |
|   |   |   |    |    |      |ęåėåēķūõ äīšīć (ńīīšóęåķčå |
|   |   |   |    |    |      |ēåģė’ķīćī ļīėīņķą,     |
|   |   |   |    |    |      |óńņšīéńņāī āåšõķåćī     |
|   |   |   |    |    |      |ńņšīåķč’ ļóņč)       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.01.02|Ńņšīčņåėüńņāī        |
|   |   |   |    |    |      |āūńīźīńźīšīńņķūõ ėčķčé   |
|   |   |   |    |    |      |(ģīķīšåėüńīāūõ)       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.01.03|Ńņšīčņåėüńņāī ļīäśåēäķūõ  |
|   |   |   |    |    |      |ęåėåēķūõ äīšīć (ńīīšóęåķč’ |
|   |   |   |    |    |      |ēåģė’ķīćī ļīėīņķą,     |
|   |   |   |    |    |      |óńņšīéńņāī āåšõķåćī     |
|   |   |   |    |    |      |ńņšīåķč’ ļóņč)       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.01.04|Ńņšīčņåėüńņāī ąāņīģīįčėüķūõ |
|   |   |   |    |    |      |äīšīć āńåõ źąņåćīščé    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.01.05|Ńņšīčņåėüńņāī ąāņīģīįčėüķūõ |
|   |   |   |    |    |      |äīšīć ķå āūųå I źąņåćīščč  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.01.06|Ņī ęå, ķå āūųå II źąņåćīščč |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.01.07|Ņī ęå, ķå āūųå III źąņåćīščč|
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.01.08|Ņī ęå, ķå āūųå IV źąņåćīščč |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.01.09|Ņī ęå, ķå āūųå V źąņåćīščč |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.01.10|Ņī ęå, ķå āūųå VI źąņåćīščč |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.01.11|Ńņšīčņåėüńņāī ģąćčńņšąėüķūõ |
|   |   |   |    |    |      |äīšīć óėč÷ķīé äīšīęķīé ńåņč |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.01.12|Ńņšīčņåėüńņāī ģåńņķūõ äīšīć |
|   |   |   |    |    |      |óėč÷ķīé äīšīęķīé ńåņč    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.01.13|Ńņšīčņåėüńņāī ņšąķńļīšņķūõ |
|   |   |   |    |    |      |ņīķķåėåé č ńīīšóęåķčé    |
|   |   |   |    |    |      |ģåņšīļīėčņåķą        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.01.14|Ļšīźėąäźą ņšąģāąéķūõ č   |
|   |   |   |    |    |      |ņšīėėåéįóńķūõ ėčķčé,    |
|   |   |   |    |    |      |āīēäóųķī-źąķąņķūõ äīšīć   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45230.02|      |Āūļīėķåķčå ńļåöčąėüķūõ šąįīņ|
|   |   |   |    |    |      |ļšč ńņšīčņåėüńņāå äīšīć č  |
|   |   |   |    |    |      |óėč÷ķīé äīšīęķīé ńåņč    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.02.01|Āīēāåäåķčå ēåģė’ķīćī ļīėīņķą|
|   |   |   |    |    |      |ąāņīģīįčėüķūõ äīšīć č    |
|   |   |   |    |    |      |óėč÷ķīé äīšīęķīé ńåņč    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.02.02|Óńņšīéńņāī łåįåķī÷ķūõ,   |
|   |   |   |    |    |      |ćšąāčéķūõ, ųėąźīāūõ     |
|   |   |   |    |    |      |īńķīāąķčé, ļīźšūņčé     |
|   |   |   |    |    |      |ąāņīģīįčėüķūõ äīšīć č    |
|   |   |   |    |    |      |óėč÷ķīé äīšīęķīé ńåņč    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.02.03|Óńņšīéńņāī ąńōąėüņīįåņīķķūõ |
|   |   |   |    |    |      |ļīźšūņčé ąāņīģīįčėüķūõ äīšīć|
|   |   |   |    |    |      |I, II źąņåćīščč č      |
|   |   |   |    |    |      |ģąćčńņšąėüķūõ äīšīć óėč÷ķīé |
|   |   |   |    |    |      |äīšīęķīé ńåņč        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.02.04|Óńņšīéńņāī ąńōąėüņīįåņīķķūõ |
|   |   |   |    |    |      |ļīźšūņčé ąāņīģīįčėüķūõ äīšīć|
|   |   |   |    |    |      |III, IV, V č VI źąņåćīščé č |
|   |   |   |    |    |      |ģåńņķūõ äīšīć óėč÷ķīé    |
|   |   |   |    |    |      |äīšīęķīé ńåņč        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.02.05|Óńņšīéńņāī īńķīāąķčé č   |
|   |   |   |    |    |      |ļīźšūņčé ąāņīģīįčėüķūõ äīšīć|
|   |   |   |    |    |      |č óėčö, óźšåļėåķķūõ     |
|   |   |   |    |    |      |ķåīšćąķč÷åńźčģč č      |
|   |   |   |    |    |      |īšćąķč÷åńźčģč ā’ęółčģč   |
|   |   |   |    |    |      |ģąņåščąėąģč         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.02.06|Óńņšīéńņāī ģīķīėčņķūõ č   |
|   |   |   |    |    |      |ńįīšķūõ öåģåķņīįåņīķķūõ   |
|   |   |   |    |    |      |ļīźšūņčé äīšīć       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.02.07|Óńņšīéńņāī äīšīęķūõ     |
|   |   |   |    |    |      |īćšąęäåķčé, ķąļšąāė’žłčõ č |
|   |   |   |    |    |      |ēąłčņķūõ óńņšīéńņā, äīšīęķūõ|
|   |   |   |    |    |      |ēķąźīā           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45230.03|      |Ńņšīčņåėüńņāī āēėåņķī-   |
|   |   |   |    |    |      |ļīńąäī÷ķūõ ļīėīń      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.03.01|Óńņšīéńņāī īńķīāąķčé č   |
|   |   |   |    |    |      |ļīźšūņčé āēėåņķī-ļīńąäī÷ķūõ |
|   |   |   |    |    |      |ļīėīń č šóėåęķūõ äīšīęåź  |
|   |   |   |    |    |      |ążšīäšīģīā źėąńńą Ą     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.03.02|Ņī ęå, źėąńńą Ā       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.03.03|Ņī ęå, źėąńńą Ń       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.03.04|Ņī ęå, źėąńńą Ä       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.03.05|Ņī ęå, źėąńńą Å       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.03.06|Óńņšīéńņāī īńķīāąķčé č   |
|   |   |   |    |    |      |ļīźšūņčé āēėåņķī-ļīńąäī÷ķūõ |
|   |   |   |    |    |      |ļīėīń č šóėåęķūõ äīšīęåź  |
|   |   |   |    |    |      |ążšīäšīģīā źėąńńą Ą, Ā,   |
|   |   |   |    |    |      |Ń, Ä, Å           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45230.04|      |Źīģļėåźńķīå āūļīėķåķčå   |
|   |   |   |    |    |      |ńņšīčņåėüķī-ģīķņąęķūõ šąįīņ |
|   |   |   |    |    |      |ļšč ńņšīčņåėüńņāå ńļīšņčāķūõ|
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45230.04.01|Ńņąäčīķū, ļėąāąņåėüķūå   |
|   |   |   |    |    |      |įąńńåéķū, ņåķķčńķūå źīšņū, |
|   |   |   |    |    |      |ćčģķąńņč÷åńźčå ēąėū, ļīė’  |
|   |   |   |    |    |      |äė’ ćīėüōą (źšīģå      |
|   |   |   |    |    |      |ńņšīčņåėüńņāą ēäąķčé č   |
|   |   |   |    |    |      |āūļīėķåķč’ ļšåäāąščņåėüķūõ |
|   |   |   |    |    |      |ēåģė’ķūõ šąįīņ)       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   | 4524 |    |    |      |Ńņšīčņåėüńņāī āīäķūõ    |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   | 45240 |    |      |Ńņšīčņåėüńņāī āīäķūõ    |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčč         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45240.01|      |Źīģļėåźńķīå āūļīėķåķčå   |
|   |   |   |    |    |      |ńņšīčņåėüķī-ģīķņąęķūõ šąįīņ |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45240.01.01|Ńņšīčņåėüńņāī āīäķūõ ļóņåé, |
|   |   |   |    |    |      |ģīšńźčõ č šå÷ķūõ ļīšņīāūõ  |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé, ųėžēīā č ņ.ļ.  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45240.01.02|Ńņšīčņåėüńņāī äąģį č ļėīņčķ |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45240.01.03|Ńņšīčņåėüńņāī ķąįåšåęķūõ  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45240.01.04|Āīēāåäåķčå ńīīšóęåķčé čē  |
|   |   |   |    |    |      |ļščšīäķīćī źąģķ’      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45240.01.05|Āīēāåäåķčå ńīīšóęåķčé čē  |
|   |   |   |    |    |      |īįūźķīāåķķūõ č ōąńīķķūõ   |
|   |   |   |    |    |      |įåņīķķūõ ģąńńčāīā      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45240.01.06|Āīēāåäåķčå ńīīšóęåķčé čē  |
|   |   |   |    |    |      |ģąńńčāīā-ćčćąķņīā      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45240.01.07|Āīēāåäåķčå ńīīšóęåķčé ķą  |
|   |   |   |    |    |      |ńāą’õ č ńāą’õ-īįīėī÷źąõ,  |
|   |   |   |    |    |      |čńźėž÷ą’ čńźóńńņāåķķūå   |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķč’ ąāņīģīįčėüķūõ č |
|   |   |   |    |    |      |ęåėåēķūõ äīšīć       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45240.02|      |Ļšī÷čå šąįīņū ļšč      |
|   |   |   |    |    |      |ńņšīčņåėüńņāå č ńīäåšęąķčč |
|   |   |   |    |    |      |āīäķūõ ńīīšóęåķčé      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45240.02.01|Ćčäšīņåõķč÷åńźčå šąįīņū ļšč |
|   |   |   |    |    |      |āīēāåäåķčč ģīšńźčõ č šå÷ķūõ |
|   |   |   |    |    |      |ćčäšīņåõķč÷åńźčõ ńīīšóęåķčé |
|   |   |   |    |    |      |ļšč ēąłčłåķķūõ č īņźšūņūõ  |
|   |   |   |    |    |      |ąźāąņīšč’õ         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45240.02.02|Ļīäāīäķī-ņåõķč÷åńźčå šąįīņū |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45240.02.03|Šąįīņū ļī źšåļėåķčž īņźīńīā |
|   |   |   |    |    |      |įåšåćīā           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45240.02.04|Äķīī÷čńņčņåėüķūå č     |
|   |   |   |    |    |      |äķīóćėóįčņåėüķūå č ķąģūāķūå |
|   |   |   |    |    |      |šąįīņū           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45240.02.05|Ēąńūļźą ļąēóõ ļšč÷ąėüķūõ  |
|   |   |   |    |    |      |ķąįåšåęķūõ         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45240.02.06|Ģīķņąę ćčäšīņåõķč÷åńźčõ   |
|   |   |   |    |    |      |ēąņāīšīā          |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45240.02.07|Ģīķņąę ńņąėüķūõ       |
|   |   |   |    |    |      |ćčäšīņåõķč÷åńźčõ ēąņāīšīā  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45240.02.08|Šåģīķņķūå šąįīņū źīķńņšóźöčé|
|   |   |   |    |    |      |č īįīšóäīāąķč’ āīäķūõ    |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   | 4525 |    |    |      |Ļšī÷čå ńņšīčņåėüķūå šąįīņū |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   | 45251 |    |      |Ńņšīčņåėüńņāī ųąõņ     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45251.01|      |Źīģļėåźńķīå āūļīėķåķčå   |
|   |   |   |    |    |      |ńņšīčņåėüķī-ģīķņąęķūõ šąįīņ |
|   |   |   |    |    |      |ļšč ńņšīčņåėüńņāå ļīäēåģķūõ |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45251.01.01|Ųąõņķūå ńīīšóęåķč’     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45251.01.02|Ńļåöčąėüķūå ńīīšóęåķč’,   |
|   |   |   |    |    |      |šąńļīėīęåķķūå ā       |
|   |   |   |    |    |      |ćīščēīķņąėüķūõ āūšąįīņźąõ  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45251.02|      |Īņäåėüķūå āčäū       |
|   |   |   |    |    |      |ćīšķīļšīõīä÷åńźčõ šąįīņ   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45251.02.01|Āūļīėķåķčå ćīšķīļšīõīä÷åńźčõ|
|   |   |   |    |    |      |šąįīņ            |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   | 45252 |    |      |Ļšī÷čå ńņšīčņåėüķūå šąįīņū, |
|   |   |   |    |    |      |ņšåįóžłčå ńļåöčąėüķūõ    |
|   |   |   |    |    |      |ļšīōåńńčé          |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45252.01|      |Óńņšīéńņāī įåņīķķūõ č    |
|   |   |   |    |    |      |ęåėåēīįåņīķķūõ źīķńņšóźöčé, |
|   |   |   |    |    |      |āźėž÷ą’ šūņüå źīņėīāąķīā č |
|   |   |   |    |    |      |ēąįčāźó ńāąé        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.01.01|Óńņąķīāźą īļąėóįźč     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.01.02|Ąšģąņóšķūå šąįīņū      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.01.03|Óńņšīéńņāī ńįīšķūõ č    |
|   |   |   |    |    |      |ģīķīėčņķūõ ōóķäąģåķņīā   |
|   |   |   |    |    |      |ģåėźīćī ēąėīęåķč’      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.01.04|Óńņšīéńņāī īļóńźķūõ źīėīäöåā|
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.01.05|Óńņšīéńņāī ōóķäąģåķņīā ļīä |
|   |   |   |    |    |      |īįīšóäīāąķčå        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45252.02|      |Ńāąéķūå šąįīņū       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.02.01|Ļīćšóęåķčå ńāąé, ńāąé-   |
|   |   |   |    |    |      |īįīėī÷åź, īįīėī÷åź č ųļóķņą |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.02.02|Óńņšīéńņāī ķąįčāķūõ č    |
|   |   |   |    |    |      |įóšīķąįčāķūõ ńāąé      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.02.03|Óńņšīéńņāī ńāąéķūõ     |
|   |   |   |    |    |      |ōóķäąģåķņīā (šīńņāåšźīā)  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.02.04|Óńņšīéńņāī ńāąéķūõ     |
|   |   |   |    |    |      |ōóķäąģåķņīā č ųļóķņīāūõ   |
|   |   |   |    |    |      |īćšąęäåķčé         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45252.03|      |Ģīķņąę ńįīšķūõ       |
|   |   |   |    |    |      |ęåėåēīįåņīķķūõ č įåņīķķūõ  |
|   |   |   |    |    |      |źīķńņšóźöčé         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.03.01|Ģīķņąę ōóķäąģåķņīā č ńņåķ  |
|   |   |   |    |    |      |ļīäēåģķīé ÷ąńņč ēäąķčé č  |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé (ģīńņīā,     |
|   |   |   |    |    |      |ļóņåļšīāīäīā č äš.)     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.03.02|Ģīķņąę żėåģåķņīā źīķńņšóźöčé|
|   |   |   |    |    |      |ķąäēåģķīé ÷ąńņč ēäąķčé   |
|   |   |   |    |    |      |(źīėīķķ, ščćåėåé, ōåšģ,   |
|   |   |   |    |    |      |įąėīź, ļėčņ, ļąķåėåé ńņåķ, |
|   |   |   |    |    |      |ńįīšķūõ ļåšåćīšīäīź č äš.  |
|   |   |   |    |    |      |źīķńņšóźöčé)        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.03.03|Ģīķņąę āåķņčė’öčīķķūõ    |
|   |   |   |    |    |      |įėīźīā, īįśåģķūõ įėīźīā ųąõņ|
|   |   |   |    |    |      |ėčōņīā č ģóńīšīļšīāīäīā,  |
|   |   |   |    |    |      |ńąķčņąšķī-ņåõķč÷åńźčõ źąįčķ |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45252.04|      |Źąģåķķūå šąįīņū       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.04.01|Źėąäźą ńņåķ čē źčšļč÷ą,   |
|   |   |   |    |    |      |źąģķåé č įėīźīā       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.04.02|Źėąäźą ļåšåćīšīäīź čē    |
|   |   |   |    |    |      |źčšļč÷ą, źąģķåé č įėīźīā  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.04.03|Ģīłåķčå óėčö, äīšīć č    |
|   |   |   |    |    |      |ņšīņóąšīā čē ķąņóšąėüķūõ č |
|   |   |   |    |    |      |čńźóńńņāåķķūõ źąģķåé    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45252.05|      |Ģīķņąę ķåńółčõ äåšåā’ķķūõ  |
|   |   |   |    |    |      |źīķńņšóźöčé         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.05.01|Ģīķņąę äåšåā’ķķūõ      |
|   |   |   |    |    |      |źīķńņšóźöčé ēäąķčé č    |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45252.06|      |Ģīķņąę ńņąėüķūõ źīķńņšóźöčé |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.06.01|Ģīķņąę ńņąėüķūõ źīķńņšóźöčé |
|   |   |   |    |    |      |ēäąķčé č ńīīšóęåķčé,    |
|   |   |   |    |    |      |čńźėž÷ą’ ąāņīäīšīęķūå č   |
|   |   |   |    |    |      |ęåėåēķīäīšīęķūå ńīīšóęåķč’ |
|   |   |   |    |    |      |ģīńņīāīćī ņčļą       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.06.02|Ģīķņąę įąųåķ, ģą÷ņ č äšóćčõ |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé šąäčīńā’ēč,   |
|   |   |   |    |    |      |šąäčīāåłąķč’ č ņåėåāčäåķč’ |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.06.03|Ģīķņąę źīķńņšóźöčé     |
|   |   |   |    |    |      |šåēåšāóąšīā č ćąēćīėüäåšīā |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.06.04|Ģīķņąę źīķńņšóźöčé     |
|   |   |   |    |    |      |ņšąķńļīšņåšķūõ ćąėåšåé   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.06.05|Ģīķņąę āūņ’ęķūõ ņšóį č   |
|   |   |   |    |    |      |ńņāīėīā ģóńīšīļšīāīäīā   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.06.06|Ģīķņąę ņåõķīėīćč÷åńźčõ   |
|   |   |   |    |    |      |ģåņąėėīźīķńņšóźöčé     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45252.07|      |Ģīķņąę ļšī÷čõ īćšąęäąžłčõ  |
|   |   |   |    |    |      |źīķńņšóźöčé č ļåšåćīšīäīź  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.07.01|Ģīķņąę ńįīšķūõ       |
|   |   |   |    |    |      |ęåėåēīįåņīķķūõ ļåšåćīšīäīź |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.07.02|Ģīķņąę źąšźąńķī-īįųčāķūõ  |
|   |   |   |    |    |      |ļåšåćīšīäīź         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.07.03|Ģīķņąę ńņåķ čē ļąķåėåé ņčļą |
|   |   |   |    |    |      |«Ńżķäāč÷»          |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.07.04|Ģīķņąę ńņåķ č źīķńņšóźöčé  |
|   |   |   |    |    |      |čē ńņåźė’ķķūõ įėīźīā č   |
|   |   |   |    |    |      |ļšīōčėüķīćī ńņåźėą     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45252.08|      |Ńļåöčąėüķūå įåņīķķūå šąįīņū |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.08.01|Óńņšīéńņāī č ļåšåóńņšīéńņāī |
|   |   |   |    |    |      |äåōīšģąöčīķķūõ ųāīā,    |
|   |   |   |    |    |      |ņåõķīėīćč÷åńźčõ įīšīēä č  |
|   |   |   |    |    |      |īįšąįīņźą ļīāåšõķīńņč    |
|   |   |   |    |    |      |ģīķīėčņķūõ źīķńņšóźöčé   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.08.02|Ēąäåėźą ųāīā        |
|   |   |   |    |    |      |ćåšģåņčēčšóžłčģč ģąņåščąėąģč|
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.08.03|Šąįīņū ļī ņīšźšåņčšīāąķčž č |
|   |   |   |    |    |      |óńņšīéńņāó ķąįšūēć-įåņīķą  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.08.04|Ńāåšėåķčå īņāåšńņčé ā    |
|   |   |   |    |    |      |źąģåķķūõ č įåņīķķūõ     |
|   |   |   |    |    |      |źīķńņšóźöč’õ äė’ ļšīļóńźą  |
|   |   |   |    |    |      |čķęåķåšķūõ źīģģóķčźąöčé   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.08.05|Ļšīšåēźą ļšīåģīā ā įåņīķķūõ |
|   |   |   |    |    |      |źīķńņšóźöč’õ        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45252.09|      |Ńņšīčņåėüńņāī ļšīģūųėåķķūõ |
|   |   |   |    |    |      |ļå÷åé, äūģīāūõ ņšóį     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.09.01|Ńņšīčņåėüńņāī ļšīģūųėåķķūõ |
|   |   |   |    |    |      |ļå÷åé, äūģīāūõ ņšóį     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45252.10|      |Šąēķūå ńļåöčąėüķūå šąįīņū  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.10.01|Įóšåķčå ńźāąęčķ č óńņšīéńņāī|
|   |   |   |    |    |      |źīėīäöåā          |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45252.10.02|Óńņąķīāźą č äåģīķņąę ėåńīā |
|   |   |   |    |    |      |č ļīäģīńņåé, āźėž÷ą’    |
|   |   |   |    |    |      |ąšåķäóåģūå         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   | 453 |   |    |    |      |ÓŃŅĄĶĪĀŹĄ ČĶĘÅĶÅŠĶĪĆĪ    |
|   |   |   |    |    |      |ĪĮĪŠÓÄĪĀĄĶČß ĒÄĄĶČÉ Č    |
|   |   |   |    |    |      |ŃĪĪŠÓĘÅĶČÉ         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   | 4531 |    |    |      |Żėåźņšīģīķņąęķūå šąįīņū   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   | 45310 |    |      |Żėåźņšīģīķņąęķūå šąįīņū   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45310.01|      |Ģīķņąę, ķąėąäźą       |
|   |   |   |    |    |      |čķęåķåšķūõ ńčńņåģ ēäąķčé č |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45310.01.01|Ģīķņąę, ķąėąäźą       |
|   |   |   |    |    |      |ńčńņåģ żėåźņšīńķąįęåķč’   |
|   |   |   |    |    |      |äī 1000 Ā          |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45310.01.02|Ņī ęå, ńāūųå 1000 Ā     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45310.01.03|Ņī ęå, ńčńņåģ żėåźņšč÷åńźīćī|
|   |   |   |    |    |      |īņīļėåķč’          |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45310.01.04|Ņī ęå, ńčńņåģ        |
|   |   |   |    |    |      |żėåźņšīīńāåłåķč’ ēäąķčé,  |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé (ā ņ.÷. äė’   |
|   |   |   |    |    |      |ņåąņšąėüķī-ēšåėčłķūõ č   |
|   |   |   |    |    |      |äšóćčõ ńļåöčąėüķūõ ēäąķčé) |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45310.01.05|Ņī ęå, ńčńņåģ ļīęąšķīé   |
|   |   |   |    |    |      |ńčćķąėčēąöčč č ļšīņčāīäūģķīé|
|   |   |   |    |    |      |ēąłčņū, īļīāåłåķč’ ėžäåé ī |
|   |   |   |    |    |      |ļīęąšå           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45310.01.06|Ņī ęå, ńčńņåģ        |
|   |   |   |    |    |      |ļšīņčāīāēėīģķīé (īõšąķķīé) |
|   |   |   |    |    |      |ńčćķąėčēąöčč,        |
|   |   |   |    |    |      |āčäåīķąįėžäåķč’ č źīķņšīė’ |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45310.01.07|Ņī ęå, ėčōņīā, żńźąėąņīšīā č|
|   |   |   |    |    |      |äš. čķęåķåšķīćī īįīšóäīāąķč’|
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45310.01.08|Ņī ęå, ńčńņåģ ńā’ēč, šąäčī, |
|   |   |   |    |    |      |ņåėåāčäåķč’         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45310.01.09|Ņī ęå, żėåźņšīļšīāīäźč,   |
|   |   |   |    |    |      |żėåźņšīąšģąņóšū č      |
|   |   |   |    |    |      |żėåźņšīļščįīšīā       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45310.01.10|Ņī ęå, ģīėķčåēąłčņū     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
 
|——————–——————–——————–————————–————————–———————————–————————————————————————————¬
|   |   |   |    |    |45310.01.11|Żėåźņšīõčģč÷åńźą’ ēąłčņą  |
|   |   |   |    |    |      |ęåėåēīįåņīķķūõ č      |
|   |   |   |    |    |      |ģåņąėėč÷åńźčõ źīķńņšóźöčé  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45310.01.12|Óńņąķīāźą ń÷åņ÷čźīā     |
|   |   |   |    |    |      |żėåźņšč÷åńźīé żķåšćčč č   |
|   |   |   |    |    |      |ģåņąėėč÷åńźčõ źīķńņšóźöčé  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   | 4532 |    |    |      |Čēīė’öčīķķūå šąįīņū     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   | 45320 |    |      |Čēīė’öčīķķūå šąįīņū     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45320.01|      |Óņåļėåķčå ķąšóęķūõ     |
|   |   |   |    |    |      |īćšąęäąžłčõ źīķńņšóźöčé   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45320.01.01|Óńņšīéńņāī čēīė’öčč čē   |
|   |   |   |    |    |      |ļīėčģåšķūõ šóėīķķūõ č    |
|   |   |   |    |    |      |ėčńņīāūõ ģąņåščąėīā     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45320.01.02|Óńņšīéńņāī čēīė’öčč čē   |
|   |   |   |    |    |      |öåģåķņķūõ šąńņāīšīā, ćīš’÷čõ|
|   |   |   |    |    |      |ąńōąėüņīāūõ ńģåńåé,     |
|   |   |   |    |    |      |įčņóģīļåšėčņą č       |
|   |   |   |    |    |      |įčņóģīźåšąģēčņą       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45320.01.03|Óńņšīéńņāī ņåļėīčēīė’öčč ń |
|   |   |   |    |    |      |ļščģåķåķčåģ ģ’ćźčõ, ęåńņźčõ |
|   |   |   |    |    |      |č ļīėóęåńņźčõ āīėīźķčńņūõ  |
|   |   |   |    |    |      |čēäåėčé č óńņšīéńņāī    |
|   |   |   |    |    |      |ļīźšīāķūõ īįīėī÷åź čēīė’öčč |
|   |   |   |    |    |      |čē ęåńņźčõ ģąņåščąėīā    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45320.01.04|Óńņšīéńņāī ņåļėīčēīė’öčč čē |
|   |   |   |    |    |      |ļėčņ č ńūļó÷čõ ģąņåščąėīā  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45320.01.05|Óņåļėåķčå īźīķķūõ č     |
|   |   |   |    |    |      |āčņšąęķūõ ńčńņåģ      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45320.02|      |Óńņšīéńņāī ēāóźī- č     |
|   |   |   |    |    |      |āčįšīčēīė’öčč        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45320.02.01|Šąįīņū ļī óńņšīéńņāó ēāóźī- |
|   |   |   |    |    |      |č āčįšīčēīė’öčč       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45320.03|      |Šąįīņū ļī ļščäąķčž     |
|   |   |   |    |    |      |īćķåńņīéźīńņč ķą      |
|   |   |   |    |    |      |ńņšīčņåėüķīé ļėīłąäźå (źšīģå|
|   |   |   |    |    |      |šąįīņ, āūļīėķ’åģūõ ā    |
|   |   |   |    |    |      |ēąāīäńźčõ óńėīāč’õ)     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45320.03.01|Óńņšīéńņāī čēīė’öčč čē   |
|   |   |   |    |    |      |ģåņąėėč÷åńźčõ ėčńņīā    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45320.03.02|Óńņšīéńņāī čēīė’öčč čē   |
|   |   |   |    |    |      |ļīėčģåšķūõ č żģóėüńčīķķī-  |
|   |   |   |    |    |      |ģąńņč÷ķūõ ńīńņąāīā     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   | 4533 |    |    |      |Ńąķčņąšķī-ņåõķč÷åńźčå šąįīņū|
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   | 45330 |    |      |Ńąķčņąšķī-ņåõķč÷åńźčå šąįīņū|
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45330.01|      |Šąįīņū ļī óńņšīéńņāó    |
|   |   |   |    |    |      |āķóņšåķķčõ čķęåķåšķūõ ńčńņåģ|
|   |   |   |    |    |      |č īįīšóäīāąķč’       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45330.01.01|Óńņšīéńņāī ńčńņåģ      |
|   |   |   |    |    |      |āåķņčė’öčč,         |
|   |   |   |    |    |      |źīķäčöčīķčšīāąķč’ āīēäóõą, |
|   |   |   |    |    |      |ńčńņåģ īņīļėåķč’,      |
|   |   |   |    |    |      |ņåļėīńķąįęåķč’, āīēäóųķīćī |
|   |   |   |    |    |      |īņīļėåķč’, ļķåāģīņšąķńļīšņą |
|   |   |   |    |    |      |č ąńļčšąöčč         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45330.01.02|Óńņšīéńņāī ńčńņåģ īņīļėåķč’ |
|   |   |   |    |    |      |č ņåļėīńķąįęåķč’      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45330.01.03|Óńņšīéńņāī āīäīļšīāīäķūõ  |
|   |   |   |    |    |      |ńčńņåģ č īįīšóäīāąķč’    |
|   |   |   |    |    |      |(ā ņīģ ÷čńėå čē ļīėčģåšķūõ |
|   |   |   |    |    |      |ģąņåščąėīā)         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45330.01.04|Óńņšīéńņāī źąķąėčēąöčīķķūõ |
|   |   |   |    |    |      |ńčńņåģ č īįīšóäīāąķč’    |
|   |   |   |    |    |      |(ā ņīģ ÷čńėå čē ļīėčģåšķūõ |
|   |   |   |    |    |      |ģąņåščąėīā)         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45330.01.05|Óńņąķīāźą ńąķčņąšķī-    |
|   |   |   |    |    |      |ņåõķč÷åńźčõ ļščįīšīā    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45330.01.06|Óńņąķīāźą ļščįīšīā ó÷åņą  |
|   |   |   |    |    |      |āīäū č ćąēą         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45330.01.07|Óńņšīéńņāī āīēäóõīīįģåķķūõ |
|   |   |   |    |    |      |(ćąēīāīēäóųķūõ) ńčńņåģ č  |
|   |   |   |    |    |      |īįīšóäīāąķč’        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45330.01.08|Óńņšīéńņāī āķóņščäīģīāūõ  |
|   |   |   |    |    |      |ńčńņåģ ćąēīńķąįęåķč’    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45330.01.09|Óńņąķīāźą ēąļīšķīé ąšģąņóšū |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45330.01.10|Óńņšīéńņāī ņåõķīėīćč÷åńźčõ |
|   |   |   |    |    |      |ņšóįīļšīāīäīā        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   | 4534 |    |    |      |Óńņąķīāźą ļšī÷åćī      |
|   |   |   |    |    |      |čķęåķåšķīćī īįīšóäīāąķč’  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   | 45340 |    |      |Óńņąķīāźą ļšī÷åćī      |
|   |   |   |    |    |      |čķęåķåšķīćī īįīšóäīāąķč’  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45340.01|      |Šąēķūå šąįīņū ļī óńņąķīāźå |
|   |   |   |    |    |      |ļšī÷åćī čķęåķåšķīćī     |
|   |   |   |    |    |      |īįīšóäīāąķč’        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45340.01.01|Šąįīņū ļī óńņąķīāźå ńčńņåģ |
|   |   |   |    |    |      |īńāåłåķč’ č ńčćķąėčēąöčč  |
|   |   |   |    |    |      |äė’ ąāņīģīįčėüķūõ äīšīć č  |
|   |   |   |    |    |      |óėč÷ķīé äīšīęķīé ńåņč,   |
|   |   |   |    |    |      |ęåėåēķūõ äīšīć, ążšīäšīģīā |
|   |   |   |    |    |      |č äšóćčõ ļóņåé ńīīįłåķč’  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45340.01.02|Óńņąķīāźą ēąįīšīā č īćšąä  |
|   |   |   |    |    |      |č ąķąėīćč÷ķūõ īćšąęäåķčé  |
|   |   |   |    |    |      |čē šąēėč÷ķūõ ģąņåščąėīā   |
|   |   |   |    |    |      |(ļšīāīėīźą, äåšåāī, ńņąėü, |
|   |   |   |    |    |      |ńņåźėīāīėīźķī)       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45340.01.03|Óńņąķīāźą ęąėžēč, ńņąāķåé, |
|   |   |   |    |    |      |ķąāåńīā           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45340.01.04|Óńņąķīāźą č īńķąłåķčå ēäąķčé|
|   |   |   |    |    |      |č ńīīšóęåķčé ąšģąņóšīé, ķå |
|   |   |   |    |    |      |āźėž÷åķķīé ā äšóćčå ćšóļļū |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   | 454 |   |    |    |      |ĪŅÄÅĖĪ×ĶŪÅ ŠĄĮĪŅŪ      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   | 4541 |    |    |      |Ųņóźąņóšķūå šąįīņū     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   | 45410 |    |      |Ųņóźąņóšķūå šąįīņū     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45410.01|      |Ķąšóęķūå ųņóźąņóšķūå šąįīņū |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45410.01.01|Ķąšóęķūå ųņóźąņóšķūå šąįīņū |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45410.01.02|Ėåļķūå šąįīņū ķą ōąńąäąõ  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45410.02|      |Āķóņšåķķčå šąįīņū      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45410.02.01|Óńņąķīāźą ųņóźąņóšķūõ ńåņīź,|
|   |   |   |    |    |      |äšąķźč           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45410.02.02|Āķóņšåķķčå ųņóźąņóšķūå   |
|   |   |   |    |    |      |šąįīņū           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45410.02.03|Ėåļķūå šąįīņū ā ļīģåłåķč’õ |
|   |   |   |    |    |      |ēäąķčé           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   | 4542 |    |    |      |Ńņīė’šķūå č ļėīņķčöźčå   |
|   |   |   |    |    |      |šąįīņū           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   | 45420 |    |      |Ńņīė’šķūå č ļėīņķčöźčå   |
|   |   |   |    |    |      |šąįīņū           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45420.01|      |Īźīķķūå č äāåšķūå ēąļīėķåķč’|
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45420.01.01|Ēąļīėķåķčå īźīķķūõ č äāåšķūõ|
|   |   |   |    |    |      |ļšīåģīā           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45420.01.02|Óńņąķīāźą īźīķķūõ č äāåšķūõ |
|   |   |   |    |    |      |įėīźīā čē ąėžģčķčåāīćī   |
|   |   |   |    |    |      |ļšīōčė’, ńņąėüķūõ, ļšīōčė’ |
|   |   |   |    |    |      |ĻĀÕ, ńņåźėīļėąńņčźą, čķūõ  |
|   |   |   |    |    |      |ļīėčģåšķūõ č źīģįčķčšīāąķķūõ|
|   |   |   |    |    |      |ģąņåščąėīā         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45420.02|      |Īņäåėźą āķóņšåķķčõ ÷ąńņåé  |
|   |   |   |    |    |      |ēäąķčé (źšīģå óźėąäźč    |
|   |   |   |    |    |      |ļąšźåņą č äšóćčõ äåšåā’ķķūõ |
|   |   |   |    |    |      |ļīźšūņčé)          |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45420.02.01|Ģīķņąę ļīäāåńķūõ (ķąņ’ęķūõ) |
|   |   |   |    |    |      |ļīņīėźīā, ļąķåėåé č ļėčņ ń |
|   |   |   |    |    |      |ėčöåāīé īņäåėźīé      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45420.02.02|Īįųčāźą āķóņšåķķčõ ńņåķ   |
|   |   |   |    |    |      |ļąķåė’ģč č ļėčņąģč čē    |
|   |   |   |    |    |      |šąēėč÷ķūõ ģąņåščąėīā (źšīģå |
|   |   |   |    |    |      |ģąė’šķūõ šąįīņ)       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45420.02.03|Óńņąķīāźą āńņšīåķķūõ ųźąōīā |
|   |   |   |    |    |      |č ąķņšåńīėåé        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   | 4543 |    |    |      |Óńņšīéńņāī ļīźšūņčé ļīėą č |
|   |   |   |    |    |      |īįėčöīāźą ńņåķ       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   | 45430 |    |      |Óńņšīéńņāī ļīźšūņčé ļīėą č |
|   |   |   |    |    |      |īįėčöīāźą ńņåķ       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45430.01|      |Óńņšīéńņāī ļīźšūņčé ļīėą č |
|   |   |   |    |    |      |īįėčöīāźą ńņåķ       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45430.01.01|Óńņšīéńņāī āūšąāķčāąžłčõ  |
|   |   |   |    |    |      |ńņ’ęåź ļåšåźšūņčé č     |
|   |   |   |    |    |      |ļīäńņčėąžłčõ ńėīåā     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45430.01.02|Óńņšīéńņāī įåņīķķūõ,    |
|   |   |   |    |    |      |öåģåķņķūõ, źńčėīėčņīāūõ,  |
|   |   |   |    |    |      |ģīēąč÷ķūõ (ņåššąöåāūõ) č  |
|   |   |   |    |    |      |ąńōąėüņīįåņīķķūõ ļīėīā   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45430.01.03|Ļīźšūņčå ļīėą ļėčņąģč č   |
|   |   |   |    |    |      |ļėčņźąģč čē ļščšīäķīćī čėč |
|   |   |   |    |    |      |čńźóńńņāåķķīćī źąģķ’    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45430.01.04|Īįėčöīāźą ńņåķ źåšąģč÷åńźčģč|
|   |   |   |    |    |      |č įåņīķķūģč ļėčņąģč č    |
|   |   |   |    |    |      |ļėčņźąģč          |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45430.01.05|Īįėčöīāźą ōąńąäīā ēäąķčé  |
|   |   |   |    |    |      |ļėčņąģč č ļėčņźīé      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45430.01.06|Óńņšīéńņāī ļīźšūņč’ ļīėą čē |
|   |   |   |    |    |      |÷óćóķķūõ č ńņąėüķūõ ļėčņ  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45430.01.07|Óńņšīéńņāī ļīźšūņčé čē   |
|   |   |   |    |    |      |ļīėčģåšķūõ ģąņåščąėīā    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45430.01.08|Óńņšīéńņāī ļīźšūņčé čē   |
|   |   |   |    |    |      |ļąšźåņą č äšóćčõ äåšåā’ķķūõ |
|   |   |   |    |    |      |ļīźšūņčé ļīėą        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45430.01.09|Ķąńņčė źīāšīāūõ ļīźšūņčé č |
|   |   |   |    |    |      |ėčķīėåóģą, āźėž÷ą’ ļīźšūņč’ |
|   |   |   |    |    |      |čē šåēčķū č ļėąńņģąńńū   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45430.02|      |Īźėåéźą ńņåķ īįī’ģč     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45430.02.01|Šąįīņū ļī īźėåéźå ńņåķ   |
|   |   |   |    |    |      |īįī’ģč           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   | 4544 |    |    |      |Ģąė’šķūå č ńņåźīėüķūå šąįīņū|
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   | 45440 |    |      |Ģąė’šķūå č ńņåźīėüķūå šąįīņū|
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45440.01|      |Īźšąńźą ķąšóęķūõ č     |
|   |   |   |    |    |      |āķóņšåķķčõ ńņåķ ēäąķčé,   |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45440.01.01|Šąįīņū ļī īźšąńźå ķąšóęķūõ |
|   |   |   |    |    |      |č āķóņšåķķčõ ńņåķ ēäąķčé,  |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45440.02|      |Ńņåźīėüķūå šąįīņū, óńņąķīāźą|
|   |   |   |    |    |      |ēåšźąė (źšīģå óńņąķīāźč   |
|   |   |   |    |    |      |īźīķķūõ įėīźīā)       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45440.02.01|Ńņåźīėüķūå šąįīņū, óńņąķīāźą|
|   |   |   |    |    |      |ēåšźąė           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45440.03|      |Óńņšīéńņāī ēąłčņķūõ ļīźšūņčé|
|   |   |   |    |    |      |źīķńņšóźöčé č īįīšóäīāąķč’ |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45440.03.01|Ēąłčņą ģåņąėėč÷åńźčõ    |
|   |   |   |    |    |      |źīķńņšóźöčé īņ źīššīēčč   |
|   |   |   |    |    |      |(óńņšīéńņāī ąķņčźīššīēčīķķūõ|
|   |   |   |    |    |      |ļīźšūņčé)          |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45440.03.02|Ēąłčņą äåšåā’ķķūõ      |
|   |   |   |    |    |      |źīķńņšóźöčé īņ ćķčåķč’   |
|   |   |   |    |    |      |(óńņšīéńņāī ąķņčńåļņč÷åńźčõ |
|   |   |   |    |    |      |ļīźšūņčé)          |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45440.03.03|Źčńėīņīóļīšķūå šąįīņū ļī  |
|   |   |   |    |    |      |ēąłčņå źīķńņšóźöčé č    |
|   |   |   |    |    |      |ņåõķīėīćč÷åńźīćī      |
|   |   |   |    |    |      |īįīšóäīāąķč’        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   | 4545 |    |    |      |Ļšī÷čå īņäåėī÷ķūå šąįīņū  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   | 45450 |    |      |Ļšī÷čå īņäåėī÷ķūå šąįīņū  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45450.01|      |Ī÷čńņźą ļąšīģ, ļåńźīģ čėč  |
|   |   |   |    |    |      |õčģč÷åńźčģč ńīńņąāąģč    |
|   |   |   |    |    |      |īņäåėąķķūõ ļīāåšõķīńņåé   |
|   |   |   |    |    |      |ōąńąäīā ēäąķčé       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45450.01.01|Ī÷čńņźą ļīāåšõķīńņåé ōąńąäīā|
|   |   |   |    |    |      |ēäąķčé ļąšīģ, ļåńźīģ čėč  |
|   |   |   |    |    |      |õčģč÷åńźčģč ńīńņąāąģč    |
|   |   |   |    |    |      |īņäåėąķķūõ         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |45450.02|      |Ļšī÷čå ēąāåšųąžłčå šąįīņū, |
|   |   |   |    |    |      |ķå āźėž÷åķķūå ā äšóćčå   |
|   |   |   |    |    |      |ćšóļļū           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45450.02.01|Óńņšīéńņāī īņźšūņūõ     |
|   |   |   |    |    |      |ļėīńźīńņķūõ ńīīšóęåķčé   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45450.02.02|Óńņšīéńņāī ļšīåēäīā,    |
|   |   |   |    |    |      |ļåųåõīäķūõ äīšīęåź č    |
|   |   |   |    |    |      |ļėīłąäīź          |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45450.02.03|Šąįīņū ļī īēåėåķåķčž    |
|   |   |   |    |    |      |ņåšščņīščč         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |45450.02.04|Āūāīē ńņšīčņåėüķīćī ģóńīšą |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
| 70 |   |   |    |    |      |ĪĻÅŠĄÖČČ Ń ĶÅÄĀČĘČĢŪĢ    |
|   |   |   |    |    |      |ČĢÓŁÅŃŅĀĪĢ         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   | 701 |   |    |    |      |ĪĻÅŠĄÖČČ Ń ŃĪĮŃŅĀÅĶĶŪĢ   |
|   |   |   |    |    |      |ĶÅÄĀČĘČĢŪĢ ČĢÓŁÅŃŅĀĪĢ    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   | 7011 |    |    |      |Ļīäćīņīāźą ź ļšīäąęå    |
|   |   |   |    |    |      |ķåäāčęčģīćī čģółåńņāą    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   | 70110 |    |      |Ļīäćīņīāźą ź ļšīäąęå    |
|   |   |   |    |    |      |ķåäāčęčģīćī čģółåńņāą    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |70110.01|      |Óļšąāėåķčå čķāåńņčöčīķķūģ  |
|   |   |   |    |    |      |ļšīåźņīģ (źšīģå äå’ņåėüķīńņč|
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņč’, īńółåńņāė’žłåćī|
|   |   |   |    |    |      |ńņšīčņåėüńņāī äė’      |
|   |   |   |    |    |      |ńīįńņāåķķūõ ķóęä, ćäå īķą  |
|   |   |   |    |    |      |’āė’åņń’ āńļīģīćąņåėüķīé)  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |70110.01.01|Óļšąāėåķčå čķāåńņčöčīķķūģ  |
|   |   |   |    |    |      |ļšīåźņīģ (ōóķźöč’ ēąźąē÷čźą)|
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
| 74 |   |   |    |    |      |ĻŠĪ×ČÅ ĀČÄŪ ŠĄĮĪŅ Č ÓŃĖÓĆ  |
|   |   |   |    |    |      |ĻĪŅŠÅĮČŅÅĖßĢ        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   | 742 |   |    |    |      |ÄÅßŅÅĖÜĶĪŃŅÜ Ā ĪĮĖĄŃŅČ   |
|   |   |   |    |    |      |ĄŠÕČŅÅŹŅÓŠŪ, ČĶĘÅĶÅŠĶŪÕ   |
|   |   |   |    |    |      |ČĒŪŃŹĄĶČÉ Č ĻŠÅÄĪŃŅĄĀĖÅĶČÅ |
|   |   |   |    |    |      |ŅÅÕĶČ×ÅŃŹČÕ ŹĪĶŃÓĖÜŅĄÖČÉ Ā |
|   |   |   |    |    |      |ŻŅČÕ ĪĮĖĄŃŅßÕ        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   | 7420 |    |    |      |Äå’ņåėüķīńņü ā īįėąńņč   |
|   |   |   |    |    |      |ąšõčņåźņóšū, čķęåķåšķūõ   |
|   |   |   |    |    |      |čēūńźąķčé č ļšåäīńņąāėåķčå |
|   |   |   |    |    |      |ņåõķč÷åńźčõ źīķńóėüņąöčé ā |
|   |   |   |    |    |      |żņčõ īįėąńņ’õ        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   | 74201 |    |      |Äå’ņåėüķīńņü ā īįėąńņč   |
|   |   |   |    |    |      |ąšõčņåźņóšū, čķęåķåšķūå   |
|   |   |   |    |    |      |óńėóćč           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |74201.01|      |Šąēšąįīņźą ćšąäīńņšīčņåėüķīé|
|   |   |   |    |    |      |č ļėąķčšīāī÷ķīé äīźóģåķņąöčč|
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.01.01|Ņåšščņīščąėüķī-šåćčīķąėüķīå |
|   |   |   |    |    |      |ļėąķčšīāąķčå        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.01.02|Ļėąķčšīāąķčå č ēąńņšīéźą  |
|   |   |   |    |    |      |ķąńåėåķķūõ ģåńņ       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.01.03|Ļšīåźņčšīāąķčå ņšąķńļīšņķīé |
|   |   |   |    |    |      |čķōšąńņšóźņóšū ķąńåėåķķūõ  |
|   |   |   |    |    |      |ģåńņ            |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.01.04|Ļšīåźņčšīāąķčå čķęåķåšķīé  |
|   |   |   |    |    |      |čķōšąńņšóźņóšū ķąńåėåķķūõ  |
|   |   |   |    |    |      |ģåńņ            |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.01.05|Ļšīåźņčšīāąķčå       |
|   |   |   |    |    |      |įėąćīóńņšīéńņāą č īēåėåķåķč’|
|   |   |   |    |    |      |ņåšščņīščé, ļąšźīā,     |
|   |   |   |    |    |      |ļėīńźīńņķūõ ńļīšņčāķūõ   |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé č ņ.ä.      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.01.06|Šąēšąįīņźą ņåõķčźī-     |
|   |   |   |    |    |      |żźīķīģč÷åńźčõ īįīńķīāąķčé  |
|   |   |   |    |    |      |šąēģåłåķč’ īņäåėüķūõ    |
|   |   |   |    |    |      |īįśåźņīā, źīģģóķčźąöčé,   |
|   |   |   |    |    |      |ņšąķńļīšņķūõ óēėīā č äš.  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |74201.02|      |Ąšõčņåźņóšķī-ńņšīčņåėüķīå  |
|   |   |   |    |    |      |ļšīåźņčšīāąķčå č      |
|   |   |   |    |    |      |źīķńņšóčšīāąķčå       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |      |Ęčėūå ēäąķč’ č čõ źīģļėåźńū:|
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.01|Ģąėīżņąęķūå ęčėūå äīģą (äī |
|   |   |   |    |    |      |3-õ żņąęåé āźėž÷čņåėüķī)  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.02|Ęčėūå äīģą ńšåäķåé żņąęķīńņč|
|   |   |   |    |    |      |(īņ 4-õ äī 5-ņč żņąęåé   |
|   |   |   |    |    |      |āźėž÷čņåėüķī)        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.03|Ģķīćīżņąęķūå ęčėūå äīģą   |
|   |   |   |    |    |      |(īņ 6-ņč äī 9-ņč żņąęåé   |
|   |   |   |    |    |      |āźėž÷čņåėüķī)        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.04|Ęčėūå äīģą ļīāūųåķķīé    |
|   |   |   |    |    |      |żņąęķīńņč (īņ 10-ņč äī   |
|   |   |   |    |    |      |16-ņč żņąęåé āźėž÷čņåėüķī) |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.05|Āūńīņķūå ęčėūå äīģą     |
|   |   |   |    |    |      |(17 č įīėåå żņąęåé)     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |      |Īįłåńņāåķķūå ēäąķč’ č    |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķč’ č čõ źīģļėåźńū: |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.06|Ēäąķč’ äė’ īįšąēīāąķč’,   |
|   |   |   |    |    |      |āīńļčņąķč’ č ļīäćīņīāźč   |
|   |   |   |    |    |      |źąäšīā           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.07|Ēäąķč’ äė’ ķąó÷ķī-     |
|   |   |   |    |    |      |čńńėåäīāąņåėüńźčõ      |
|   |   |   |    |    |      |ó÷šåęäåķčé, ļšīåźņķūõ č   |
|   |   |   |    |    |      |īįłåńņāåķķūõ īšćąķčēąöčé  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.08|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’ äė’   |
|   |   |   |    |    |      |ēäšąāīīõšąķåķč’ č īņäūõą  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.09|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ōčēźóėüņóšķī-īēäīšīāčņåėüķūå|
|   |   |   |    |    |      |č ńļīšņčāķūå        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.10|Ēäąķč’ źóėüņóšķī-      |
|   |   |   |    |    |      |ļšīńāåņčņåėüķūõ č ēšåėčłķūõ |
|   |   |   |    |    |      |ó÷šåęäåķčé         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.11|Ēäąķč’ äė’ ļšåäļšč’ņčé   |
|   |   |   |    |    |      |ņīšćīāėč, īįłåńņāåķķīćī   |
|   |   |   |    |    |      |ļčņąķč’ č įūņīāīćī     |
|   |   |   |    |    |      |īįńėóęčāąķč’        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.12|Ēäąķč’ äė’ źīģģóķąėüķīćī  |
|   |   |   |    |    |      |õīē’éńņāą (źšīģå      |
|   |   |   |    |    |      |ļšīčēāīäńņāåķķūõ, ńźėąäńźčõ |
|   |   |   |    |    |      |č ņšąķńļīšņķūõ ēäąķčé č   |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé)         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.13|Õšąģīāūå źīģļėåźńū,     |
|   |   |   |    |    |      |źóėüņīāūå ēäąķč’ č     |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķč’, ģåģīščąėū    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.14|Ģķīćīōóķźöčīķąėüķūå ēäąķč’ |
|   |   |   |    |    |      |č źīģļėåźńū, āźėž÷ąžłčå   |
|   |   |   |    |    |      |ļīģåłåķč’ šąēėč÷ķīćī    |
|   |   |   |    |    |      |ķąēķą÷åķč’         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.15|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’ äė’   |
|   |   |   |    |    |      |īšćąķīā ćīńóäąšńņāåķķīćī  |
|   |   |   |    |    |      |óļšąāėåķč’, īįīšīķū,    |
|   |   |   |    |    |      |ćīńóäąšńņāåķķīé       |
|   |   |   |    |    |      |įåēīļąńķīńņč, ōčķąķńīā č  |
|   |   |   |    |    |      |čķīńņšąķķūõ ļšåäńņąāčņåėüńņā|
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |      |Ļšīčēāīäńņāåķķūå ēäąķč’ č  |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķč’ č čõ źīģļėåźńū: |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.16|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé         |
|   |   |   |    |    |      |ńņąķźīńņšīčņåėüķīé č    |
|   |   |   |    |    |      |ńņąķźīčķńņšóģåķņąėüķīé   |
|   |   |   |    |    |      |ļšīģūųėåķķīńņč, ļšåäļšč’ņčé |
|   |   |   |    |    |      |ģąųčķīńņšīåķč’ äė’ ėåćźīé č |
|   |   |   |    |    |      |ļčłåāīé ļšīģūųėåķķīńņč   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.17|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé żķåšćåņčźč,   |
|   |   |   |    |    |      |źšīģå ćčäšīņåõķč÷åńźčõ   |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé (żėåźņšīńņąķöčč, |
|   |   |   |    |    |      |ņåļėīöåķņšąėč, żėåźņšč÷åńźčå|
|   |   |   |    |    |      |č ņåļėīāūå ńåņč, ļóķźņū   |
|   |   |   |    |    |      |šąńļšåäåėåķč’ żķåšćčč,   |
|   |   |   |    |    |      |ķąńīńķūå ńņąķöčč, źīņåėüķūå)|
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.18|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |õčģč÷åńźčõ č ķåōņåõčģč÷åńźčõ|
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.19|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé ąāņīģīįčėüķīé č |
|   |   |   |    |    |      |ļīäųčļķčźīāīé        |
|   |   |   |    |    |      |ļšīģūųėåķķīńņč, ņšąźņīšķīćī,|
|   |   |   |    |    |      |ńåėüńźīõīē’éńņāåķķīćī,   |
|   |   |   |    |    |      |ńņšīčņåėüķīćī, äīšīęķīćī č |
|   |   |   |    |    |      |źīģģóķąėüķīćī ģąųčķīńņšīåķč’|
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.20|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé         |
|   |   |   |    |    |      |żėåźņšīņåõķč÷åńźīé,     |
|   |   |   |    |    |      |ļščįīšīńņšīčņåėüķīé č    |
|   |   |   |    |    |      |šąäčīņåõķč÷åńźīé      |
|   |   |   |    |    |      |ļšīģūųėåķķīńņč       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.21|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé         |
|   |   |   |    |    |      |äåšåāīīįšąįąņūāąžłåé    |
|   |   |   |    |    |      |ļšīģūųėåķķīńņč       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.22|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé öåėėžėīēķī-   |
|   |   |   |    |    |      |įóģąęķīé č ėåńīõčģč÷åńźīé  |
|   |   |   |    |    |      |ļšīģūųėåķķīńņč       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.23|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé ńņåźīėüķīé č  |
|   |   |   |    |    |      |ōąšōīšīōą’ķńīāīé      |
|   |   |   |    |    |      |ļšīģūųėåķķīńņč       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.24|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé ļīėčćšąōč÷åńźīé |
|   |   |   |    |    |      |ļšīģūųėåķķīńņč       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.25|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé ļšīģūųėåķķīńņč |
|   |   |   |    |    |      |ńņšīčņåėüķūõ ģąņåščąėīā č  |
|   |   |   |    |    |      |ńņšīčņåėüķīé čķäóńņščč   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.26|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé ėåćźīé     |
|   |   |   |    |    |      |ļšīģūųėåķķīńņč       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.27|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé ļčłåāīé     |
|   |   |   |    |    |      |ļšīģūųėåķķīńņč       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.28|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé ģ’ńķīé č    |
|   |   |   |    |    |      |ģīėī÷ķīé ļšīģūųėåķķīńņč   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.29|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé ļī ļåšåšąįīņźå |
|   |   |   |    |    |      |ļėīäīīāīłķīé ļšīäóźöčč   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.30|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé         |
|   |   |   |    |    |      |ģčźšīįčīėīćč÷åńźīé     |
|   |   |   |    |    |      |ļšīģūųėåķķīńņč       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.31|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé ģóźīģīėüķī-   |
|   |   |   |    |    |      |źšóļ’ķīé č źīģįčźīšģīāīé  |
|   |   |   |    |    |      |ļšīģūųėåķķīńņč       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.32|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé ģåäčöčķńźīé   |
|   |   |   |    |    |      |ļšīģūųėåķķīńņč       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.33|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé ģąņåščąėüķī-  |
|   |   |   |    |    |      |ņåõķč÷åńźīćī ńķąįęåķč’   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.34|Ļšī÷čå ļšīčēāīäńņāåķķūå   |
|   |   |   |    |    |      |ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’, ķå   |
|   |   |   |    |    |      |āźėž÷åķķūå ā äšóćčå     |
|   |   |   |    |    |      |ćšóļļčšīāźč         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |      |Ńīīšóęåķč’ ļšīģūųėåķķūõ   |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé:        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.35|Āūńīņķūå ńīīšóęåķč’ (įąųķč, |
|   |   |   |    |    |      |ģą÷ņū, ļšīģūųėåķķūå č    |
|   |   |   |    |    |      |äūģīāūå ņšóįū, īļīšū ĖŻĻ,  |
|   |   |   |    |    |      |āīäīķąļīšķūå įąųķč,     |
|   |   |   |    |    |      |ćšąäčšķč)          |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.36|Ļīäēåģķūå ńīīšóęåķč’    |
|   |   |   |    |    |      |(ļīäāąėū, ņīķķåėč č źąķąėū, |
|   |   |   |    |    |      |īļóńźķūå źīėīäöū)      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.37|Åģźīńņķūå ńīīšóęåķč’ äė’  |
|   |   |   |    |    |      |ęčäźīńņåé, ćąēīā (šåēåšāóąšū|
|   |   |   |    |    |      |äė’ ķåōņč č ķåōņåļšīäóźņīā, |
|   |   |   |    |    |      |ćąēćīėüäåšū) č ńūļó÷čõ   |
|   |   |   |    |    |      |ģąņåščąėīā         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.38|Ķąäēåģķūå ńīīšóęåķč’    |
|   |   |   |    |    |      |(żņąęåšźč č ļėīłąäźč,    |
|   |   |   |    |    |      |īņźšūņūå źšąķīāūå żńņąźąäū, |
|   |   |   |    |    |      |īņäåėüķī ńņī’łčå īļīšū č  |
|   |   |   |    |    |      |żńņąźąäū ļīä ņåõķīėīćč÷åńźčå|
|   |   |   |    |    |      |ņšóįīļšīāīäū, ćąėåšåč č   |
|   |   |   |    |    |      |żńņąźąäū, šąēćšóēī÷ķūå   |
|   |   |   |    |    |      |ęåėåēķīäīšīęķūå żńņąźąäū)  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.39|Ļšīģūųėåķķūé ņšąķńļīšņ,   |
|   |   |   |    |    |      |čńźėž÷ą’ ęåėåēķūå äīšīćč  |
|   |   |   |    |    |      |óēźīé źīėåč         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |      |Ńåėüńźīõīē’éńņāåķķūå ēäąķč’ |
|   |   |   |    |    |      |č ńīīšóęåķč’ č čõ źīģļėåźńū:|
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.40|Źīģļėåźńū č ōåšģū ļī    |
|   |   |   |    |    |      |ļšīčēāīäńņāó ģīėīźą     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.41|Źīģļėåźńū č ōåšģū ļī    |
|   |   |   |    |    |      |āūšąłčāąķčž č īņźīšģó    |
|   |   |   |    |    |      |źšóļķīćī šīćąņīćī ńźīņą,  |
|   |   |   |    |    |      |ńāčķåé, ļņčöū č äš. ęčāīņķūõ|
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.42|Čšščćąöčīķķūå č       |
|   |   |   |    |    |      |ģåėčīšąņčāķūå ńčńņåģū    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.43|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’ äė’   |
|   |   |   |    |    |      |šåģīķņą ņšąźņīšīā č     |
|   |   |   |    |    |      |ńåėüńźīõīē’éńņāåķķūõ ģąųčķ |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |      |Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé ęåėåēķīäīšīęķīćī|
|   |   |   |    |    |      |ņšąķńļīšņą         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.44|Ęåėåēķīäīšīęķīå ļóņåāīå   |
|   |   |   |    |    |      |õīē’éńņāī          |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.45|Ļóņåļšīāīäū ķą ęåėåēķūõ   |
|   |   |   |    |    |      |äīšīćąõ           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.46|Äåļī ļī šåģīķņó ļīäāčęķīćī |
|   |   |   |    |    |      |ńīńņąāą           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.47|Āīźēąėū, ńņąķöčč, ļėąņōīšģū |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.48|Ēäąķč’ äė’ ńėóęį óļšąāėåķč’ |
|   |   |   |    |    |      |ęåėåēķīäīšīęķūģ äāčęåķčåģ, |
|   |   |   |    |    |      |ļīćšóēī÷ķī-šąēćšóēī÷ķūõ   |
|   |   |   |    |    |      |šąįīņ č ļšī÷čõ       |
|   |   |   |    |    |      |āńļīģīćąņåėüķūõ ńėóęį    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |      |Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé ąāņīģīįčėüķīćī |
|   |   |   |    |    |      |ņšąķńļīšņą         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.49|Ąāņīāīźēąėū         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.50|Ąāņīēąļšąāī÷ķūå ńņąķöčč   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.51|Ąāņīšåģīķņķūå ļšåäļšč’ņč’  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.52|Ńņąķöčč ņåõķč÷åńźīćī    |
|   |   |   |    |    |      |īįńėóęčāąķč’ ąāņīģīįčėåé  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.53|Ńņī’ķźč ąāņīģīįčėüķīćī   |
|   |   |   |    |    |      |ņšąķńļīšņą         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.54|Ąāņīģīįčėüķūå äīšīćč īįłåé |
|   |   |   |    |    |      |ńåņč č čńźóńńņāåķķūå    |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķč’         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.55|Ąāņīģīįčėüķūå äīšīćč, óėčöū |
|   |   |   |    |    |      |č ļėīłąäč ķąńåėåķķūõ ļóķźņīā|
|   |   |   |    |    |      |č čńźóńńņāåķķūå ńīīšóęåķč’ |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.56|Ēäąķč’ äīšīęķīé č      |
|   |   |   |    |    |      |ąāņīņšąķńļīšņķīé ńėóęį   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |      |Ćčäšīņåõķč÷åńźčå ńīīšóęåķč’ |
|   |   |   |    |    |      |č čõ źīģļėåźńū       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.57|Ļėīņčķū           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.58|Ćčäšīżėåźņšīńņąķöčč,    |
|   |   |   |    |    |      |ćčäšīąźźóģóėčšóžłčå     |
|   |   |   |    |    |      |żėåźņšīńņąķöčč, ķąńīńķūå  |
|   |   |   |    |    |      |ńņąķöčč č ģąėūå       |
|   |   |   |    |    |      |ćčäšīżėåźņšīńņąķöčč     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.59|Āīäīõšąķčėčłą        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.60|Āīäīēąįīšķūå, āīäīńįīšķūå, |
|   |   |   |    |    |      |āīäīńļóńźķūå č āīäīāūļóńźķūå|
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķč’         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.61|Ļīšņīāūå ńīīšóęåķč’     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.62|Įåšåćīóźšåļčņåėüķūå,    |
|   |   |   |    |    |      |ēąłčņķūå, šåćóė’öčīķķūå č  |
|   |   |   |    |    |      |īćšąäčņåėüķūå ńīīšóęåķč’  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.63|Źąķąėū           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |      |Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé āīäķīćī     |
|   |   |   |    |    |      |ņšąķńļīšņą         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.64|Ļīćšóēī-šąēćšóēī÷ķūå    |
|   |   |   |    |    |      |źīģļėåźńū          |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.65|Šå÷ķūå āīźēąėū       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.66|Ńīīšóęåķč’ äė’ šåģīķņą ńóäīā|
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |      |Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé āīēäóųķīćī   |
|   |   |   |    |    |      |ņšąķńļīšņą:         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.67|Ążšīļīšņū, ążšīäšīģū č   |
|   |   |   |    |    |      |ążšīāīźēąėū         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.68|Āēėåņķī-ļīńąäī÷ķūå ļīėīńū  |
|   |   |   |    |    |      |č čõ īįīšóäīāąķčå      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.69|Äčńļåņ÷åšńźčå ļóķźņū    |
|   |   |   |    |    |      |óļšąāėåķč’ ļīėåņąģč     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.70|Ąķćąšū äė’ ņåõķč÷åńźīćī   |
|   |   |   |    |    |      |īįńėóęčāąķč’ āīēäóųķūõ   |
|   |   |   |    |    |      |ńóäīā, ńźėąäū        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |      |Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé ģąćčńņšąėüķūõ  |
|   |   |   |    |    |      |ņšóįīļšīāīäīā        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.71|Ņšóįīļšīāīäū ģąćčńņšąėüķūå |
|   |   |   |    |    |      |äė’ ęčäźčõ č ćąēīīįšąēķūõ  |
|   |   |   |    |    |      |ļšīäóźņīā (źąņåćīščč Ā, I, |
|   |   |   |    |    |      |II, III, IV) č ńīīšóęåķč’  |
|   |   |   |    |    |      |äė’ ņšóįīļšīāīäą      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.72|Ćąēīšąńļšåäåėčņåėüķūå    |
|   |   |   |    |    |      |ńņąķöčč č įąēū õšąķåķč’   |
|   |   |   |    |    |      |ćąēą č ķåōņåļšīäóźņīā    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |      |Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé ćīšīäńźīćī   |
|   |   |   |    |    |      |żėåźņšč÷åńźīćī ņšąķńļīšņą: |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.73|Ņšąģāąéķūå č ņšīėėåéįóńķūå |
|   |   |   |    |    |      |ėčķčč            |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.74|Ėčķčč č ńņąķöčč       |
|   |   |   |    |    |      |ģåņšīļīėčņåķą        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.75|Šåģīķņķūå ēąāīäū      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |      |Īįśåźņū ńļåöčąėüķīćī    |
|   |   |   |    |    |      |ķąēķą÷åķč’ č čõ źīģļėåźńū: |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.76|Ļšåäļšč’ņč’ āīåķķī-     |
|   |   |   |    |    |      |ļšīģūųėåķķīćī źīģļėåźńą,  |
|   |   |   |    |    |      |īįśåźņū āīåķķīé       |
|   |   |   |    |    |      |čķōšąńņšóźņóšū       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.77|Ēäąķč’ č ńīīšóęåķč’     |
|   |   |   |    |    |      |ņąģīęåķķūõ īšćąķīā,     |
|   |   |   |    |    |      |ļīćšąķč÷ķūå ļåšåõīäū č   |
|   |   |   |    |    |      |ņåšģčķąėū          |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.78|Ó÷šåęäåķč’ óćīėīāķī-    |
|   |   |   |    |    |      |čńļīėķčņåėüķīé ńčńņåģū   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |      |Ļąģ’ņķčźč ąšõčņåźņóšū,   |
|   |   |   |    |    |      |čńņīščč č źóėüņóšū:     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.02.79|Ļąģ’ņķčźč ąšõčņåźņóšū,   |
|   |   |   |    |    |      |čńņīščč č źóėüņóšū     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |74201.03|      |Ļšīåźņčšīāąķčå čķęåķåšķūõ  |
|   |   |   |    |    |      |ńåņåé č ńčńņåģ       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.03.01|Īņīļėåķčå, āåķņčė’öč’ č   |
|   |   |   |    |    |      |źīķäčöčīķčšīāąķčå āīēäóõą  |
|   |   |   |    |    |      |ēäąķčé           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.03.02|Āīäīńķąįęåķčå č źąķąėčēąöč’ |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.03.03|Ņåļėīńķąįęåķčå       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.03.04|Ćąēīńķąįęåķčå        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.03.05|Õīėīäīńķąįęåķčå       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.03.06|Żėåźņšīńķąįęåķčå äī 1 źĀ  |
|   |   |   |    |    |      |āźėž÷čņåėüķī        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.03.07|Żėåźņšīńķąįęåķčå äī 10 źĀ  |
|   |   |   |    |    |      |āźėž÷čņåėüķī        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.03.08|Żėåźņšīńķąįęåķčå äī 35 źĀ  |
|   |   |   |    |    |      |āźėž÷čņåėüķī        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.03.09|Żėåźņšīńķąįęåķčå äī 110 źĀ |
|   |   |   |    |    |      |āźėž÷čņåėüķī        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.03.10|Żėåźņšīńķąįęåķčå ńāūųå   |
|   |   |   |    |    |      |110 źĀ           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.03.11|Żėåźņšīīįīšóäīāąķčå,    |
|   |   |   |    |    |      |żėåźņšīīńāåłåķčå      |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.03.12|Ńā’ēü č ńčćķąėčēąöč’    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.03.13|Šąäčīōčźąöč’ č ņåėåāčäåķčå |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.03.14|Äčńļåņ÷åščēąöč’,      |
|   |   |   |    |    |      |ąāņīģąņčēąöč’ č óļšąāėåķčå |
|   |   |   |    |    |      |čķęåķåšķūģč ńčńņåģąģč    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.03.15|Ģåõąķčēąöč’ č        |
|   |   |   |    |    |      |āķóņščīįśåźņķūé ņšąķńļīšņ  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |74201.04|      |Šąēäåėū ļšīåźņķī-ńģåņķīé  |
|   |   |   |    |    |      |äīźóģåķņąöčč        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.04.01|Īõšąķą īźšóęąžłåé ńšåäū   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.04.02|Īšćąķčēąöč’ č óńėīāč’ ņšóäą |
|   |   |   |    |    |      |šąįīņķčźīā; óļšąāėåķčå   |
|   |   |   |    |    |      |ļšīčēāīäńņāīģ č ļšåäļšč’ņčåģ|
|   |   |   |    |    |      |(äė’ ļšåäļšč’ņčé, ēäąķčé č |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé ļšīčēāīäńņāåķķīćī|
|   |   |   |    |    |      |ķąēķą÷åķč’)         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.04.03|Čķęåķåšķī-ņåõķč÷åńźčå    |
|   |   |   |    |    |      |ģåšīļšč’ņč’ ćšąęäąķńźīé   |
|   |   |   |    |    |      |īįīšīķū           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.04.04|Ģåšīļšč’ņč’ ļī       |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäóļšåęäåķčž ÷šåēāū÷ąéķūõ |
|   |   |   |    |    |      |ńčņóąöčé          |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.04.05|Ēąłčņą ńņšīčņåėüķūõ     |
|   |   |   |    |    |      |źīķńņšóźöčé īņ źīššīēčč   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.04.06|Ńčńņåģū ļīęąšīņóųåķč’,   |
|   |   |   |    |    |      |ļīęąšķīé ńčćķąėčēąöčč č   |
|   |   |   |    |    |      |īļīāåłåķč’ ėžäåé ī ļīęąšå, |
|   |   |   |    |    |      |ļšīņčāīäūģķīé ēąłčņū,    |
|   |   |   |    |    |      |żāąźóąöčč ėžäåé ļšč ļīęąšå |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.04.07|Ńčńņåģū īõšąķķīé      |
|   |   |   |    |    |      |ńčćķąėčēąöčč,        |
|   |   |   |    |    |      |āčäåīķąįėžäåķč’ č źīķņšīė’ |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.04.08|Šąēšąįīņźą ļšīåźņīā     |
|   |   |   |    |    |      |īšćąķčēąöčč ńņšīčņåėüńņāą, |
|   |   |   |    |    |      |ļšīåźņīā ļšīčēāīäńņāą    |
|   |   |   |    |    |      |ńņšīčņåėüķī-ģīķņąęķūõ šąįīņ,|
|   |   |   |    |    |      |ļščā’ēźą ņčļīāūõ      |
|   |   |   |    |    |      |ņåõķīėīćč÷åńźčõ źąšņ ź   |
|   |   |   |    |    |      |īįśåźņó ńņšīčņåėüńņāą    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.04.09|Īšćąķčēąöč’ ńņšīčņåėüńņāą  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.04.10|Šąēšąįīņźą ńģåņķīé     |
|   |   |   |    |    |      |äīźóģåķņąöčč        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |74201.05|      |Īįńėåäīāąķčå ēäąķčé č    |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé         |
|   |   |   |    |    |      |(īįłåńņšīčņåėüķīćī     |
|   |   |   |    |    |      |ķąēķą÷åķč’) äė’ šąēšąįīņźč |
|   |   |   |    |    |      |ńģåņķīé äīźóģåķņąöčč,    |
|   |   |   |    |    |      |āźėž÷ą’ ńīńņąāėåķčå     |
|   |   |   |    |    |      |äåōåźņķūõ ąźņīā ļī     |
|   |   |   |    |    |      |īįńėåäīāąķčž čķęåķåšķūõ   |
|   |   |   |    |    |      |ńčńņåģ č īįģåšķūå šąįīņū  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.05.01|Ęčėūå č īįłåńņāåķķūå ēäąķč’ |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.05.02|Ēäąķč’ ļšīčēāīäńņāåķķīćī  |
|   |   |   |    |    |      |ķąēķą÷åķč’         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.05.03|Čķęåķåšķūå ńåņč       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.05.04|Čńźóńńņāåķķūå ńīīšóęåķč’  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |74201.06|      |Īįńėåäīāąķčå żėåģåķņīā č  |
|   |   |   |    |    |      |ńčńņåģ ēäąķčé, ńīīšóęåķčé  |
|   |   |   |    |    |      |ń ļšīāåäåķčåģ ńņąņč÷åńźčõ č |
|   |   |   |    |    |      |äčķąģč÷åńźčõ čńļūņąķčé č  |
|   |   |   |    |    |      |īöåķźą čõ ņåõķč÷åńźīćī   |
|   |   |   |    |    |      |ńīńņī’ķč’          |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.06.01|Ōóķäąģåķņū         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.06.02|Ķåńółčå č īćšąęäąžłčå    |
|   |   |   |    |    |      |źīķńņšóźöčč         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.06.03|Čķęåķåšķūå ńåņč       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.06.04|Čńźóńńņāåķķūå ńīīšóęåķč’  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |74201.07|      |Ļšīāåäåķčå čńļūņąķčé ķą   |
|   |   |   |    |    |      |īćķåńņīéźīńņü        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |74201.08|      |Šąēšąįīņźą ņčļīāūõ     |
|   |   |   |    |    |      |ņåõķīėīćč÷åńźčõ źąšņ,    |
|   |   |   |    |    |      |āźėž÷ą’ ķīšģčšīāąķčå    |
|   |   |   |    |    |      |ņšóäīāūõ ļšīöåńńīā     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |74201.09|      |Źīķńóėüņąöčīķķūå óńėóćč   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.09.01|Ņåõķč÷åńźčå źīķńóėüņąöčč  |
|   |   |   |    |    |      |ā īįėąńņč ąšõčņåźņóšū č   |
|   |   |   |    |    |      |čķęåķåšķūõ čēūńźąķčé    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.09.02|Źīķńóėüņąöčč ķą       |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäāąščņåėüķūõ ńņąäč’õ   |
|   |   |   |    |    |      |ļšīåźņčšīāąķč’       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.09.03|Źīķńóėüņąöčč ļī źīķņšąźņąģ |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.09.04|Źīķńóėüņąöčīķķūå óńėóćč ā  |
|   |   |   |    |    |      |ńģåęķūõ ńī ńņšīčņåėüńņāīģ  |
|   |   |   |    |    |      |ķąó÷ķūõ č ņåõķč÷åńźčõ    |
|   |   |   |    |    |      |īįėąńņ’õ          |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |74201.10|      |Źīģļėåźńķūå čķęčķčščķćīāūå |
|   |   |   |    |    |      |óńėóćč, ńā’ēąķķūå ń     |
|   |   |   |    |    |      |ļšīåźņąģč «ļīä źėž÷»    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |74201.11|      |Čķęčķčščķćīāūå óńėóćč    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.11.01|Óļšąāėåķčå ļšīåźņčšīāąķčåģ |
|   |   |   |    |    |      |ń ļščāėå÷åķčåģ ńóįļīäš’äķūõ |
|   |   |   |    |    |      |īšćąķčēąöčé (ōóķźöčč    |
|   |   |   |    |    |      |ćåķåšąėüķīćī ļšīåźņčšīāłčźą)|
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.11.02|Óļšąāėåķčå ļšīåźņčšīāąķčåģ |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.11.03|Óļšąāėåķčå ńņšīčņåėüńņāīģ  |
|   |   |   |    |    |      |ń ļščāėå÷åķčåģ ńóįļīäš’äķīé |
|   |   |   |    |    |      |īšćąķčēąöčč (ōóķźöčč    |
|   |   |   |    |    |      |ćåķåšąėüķīćī ļīäš’ä÷čźą)  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.11.04|Żźńļåšņčēą ćšąäīńņšīčņåėü- |
|   |   |   |    |    |      |ķūõ, ąšõčņåźņóšļķūõ č    |
|   |   |   |    |    |      |ńņšīčņåėüķūõ ļšīåźņīā    |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.11.04|Óļšąāėåķčå ńņšīčņåėüńņāīģ  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |74201.12|      |Ķąäēīš ēą ńņšīčņåėüńņāīģ  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.12.01|Ņåõķč÷åńźčé ķąäēīš ēą    |
|   |   |   |    |    |      |ńņšīčņåėüńņāīģ       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74201.12.02|Ąāņīšńźčé ķąäēīš ēą     |
|   |   |   |    |    |      |ńņšīčņåėüńņāīģ       |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   | 74202 |    |      |Ćåīėīćč÷åńźīå čēó÷åķčå ķåäš |
|   |   |   |    |    |      |(įåē ķąó÷ķūõ čńńėåäīāąķčé č |
|   |   |   |    |    |      |šąēšąįīņīź)         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |74202.01|      |Čķęåķåšķī-ćåīėīćč÷åńźčå   |
|   |   |   |    |    |      |čēūńźąķč’ ā ńņšīčņåėüńņāå  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74202.01.01|Ļīėåāūå čńńėåäīāąķč’ ćšóķņīā|
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74202.01.02|Ćčäšīćåīėīćč÷åńźčå     |
|   |   |   |    |    |      |čńńėåäīāąķč’        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74202.01.03|Ńņąöčīķąšķūå ķąįėžäåķč’   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74202.01.04|Ėąįīšąņīšķūå čńńėåäīāąķč’  |
|   |   |   |    |    |      |ńīńņąāą č ńāīéńņā ćšóķņīā  |
|   |   |   |    |    |      |č õčģč÷åńźīćī ńīńņąāą    |
|   |   |   |    |    |      |ļīäēåģķūõ č ļīāåšõķīńņķūõ  |
|   |   |   |    |    |      |āīä             |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74202.01.05|Čńńėåäīāąķč’ ćšóķņīā    |
|   |   |   |    |    |      |īńķīāąķčé ōóķäąģåķņīā    |
|   |   |   |    |    |      |ńółåńņāóžłčõ ēäąķčé č    |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |74202.02|      |Ćåīėīćč÷åńźīå čēó÷åķčå ķåäš |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74202.02.01|Ļīčńź č īöåķźą ļščćīäķīńņč |
|   |   |   |    |    |      |ó÷ąńņźīā ķåäš äė’      |
|   |   |   |    |    |      |ńņšīčņåėüńņāą        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   | 74203 |    |      |Ņīļīćšąōī-ćåīäåēč÷åńźą’   |
|   |   |   |    |    |      |äå’ņåėüķīńņü        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |74203.01|      |Ćåīäåēč÷åńźčå šąįīņū,    |
|   |   |   |    |    |      |āūļīėķ’åģūå ķą ńņšīčņåėüķūõ |
|   |   |   |    |    |      |ļėīłąäźąõ          |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74203.01.01|Ćåīäåēč÷åńźą’ šąēįčāī÷ķą’  |
|   |   |   |    |    |      |īńķīāą äė’ ńņšīčņåėüńņāą  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74203.01.02|Ćåīäåēč÷åńźčé źīķņšīėü   |
|   |   |   |    |    |      |ņī÷ķīńņč ćåīģåņšč÷åńźčõ   |
|   |   |   |    |    |      |ļąšąģåņšīā ēäąķčé      |
|   |   |   |    |    |      |(ńīīšóęåķčé)        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74203.01.03|Ćåīäåēč÷åńźčå šąįīņū ļšč  |
|   |   |   |    |    |      |ģīķņąęå īįīšóäīāąķč’,    |
|   |   |   |    |    |      |āūāåšźå ļīäźšąķīāūõ ļóņåé  |
|   |   |   |    |    |      |č ļšīāåšźå āåšņčźąėüķīńņč  |
|   |   |   |    |    |      |źīėīķķ, ńīīšóęåķčé č čõ   |
|   |   |   |    |    |      |żėåģåķņīā          |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74203.01.04|Čńļīėķčņåėüķą’ ćåīäåēč÷åńźą’|
|   |   |   |    |    |      |ńśåģźą           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74203.01.05|Ćåīäåēč÷åńźčå čēģåšåķč’   |
|   |   |   |    |    |      |äåōīšģąöčé īńķīāąķčé,    |
|   |   |   |    |    |      |źīķńņšóźöčé ēäąķčé     |
|   |   |   |    |    |      |(ńīīšóęåķčé) č čõ ÷ąńņåé  |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74203.01.06|Ćåīäåēč÷åńźčå šąįīņū ļī   |
|   |   |   |    |    |      |īļšåäåėåķčž ā ķąņóšå ńźšūņūõ|
|   |   |   |    |    |      |ļīäēåģķūõ ńīīšóęåķčé ļšč  |
|   |   |   |    |    |      |šåģīķņķūõ č äšóćčõ šąįīņąõ |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74203.01.07|Ćåīäåēč÷åńźčå šąįīņū,    |
|   |   |   |    |    |      |ńā’ēąķķūå ń ļåšåķīńīģ ā   |
|   |   |   |    |    |      |ķąņóšó č ļščā’ēźīé ćīšķūõ  |
|   |   |   |    |    |      |āūšąįīņīź, ćåīōčēč÷åńźčõ č |
|   |   |   |    |    |      |äšóćčõ ņī÷åź čķęåķåšķūõ   |
|   |   |   |    |    |      |čēūńźąķčé          |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74203.01.08|Źąģåšąėüķīå č ļīėåāīå    |
|   |   |   |    |    |      |ņšąńńčšīāąķčå īįśåźņīā   |
|   |   |   |    |    |      |ėčķåéķīćī ńņšīčņåėüńņāą   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74203.01.09|Ćåīäåēč÷åńźčå ńņąöčīķąšķūå |
|   |   |   |    |    |      |ķąįėžäåķč’ ēą äåōīšģąöč’ģč |
|   |   |   |    |    |      |īńķīāąķčé ēäąķčé č     |
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |74203.02|      |Ļšī÷čå ćåīäåēč÷åńźčå šąįīņū |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74203.02.01|Ńīēäąķčå (šąēāčņčå) īļīšķūõ |
|   |   |   |    |    |      |ćåīäåēč÷åńźčõ ńåņåé,    |
|   |   |   |    |    |      |ļėąķīāūõ ńåņåé 4 źėąńńą č  |
|   |   |   |    |    |      |ńåņåé ńćółåķč’       |
|   |   |   |    |    |      |1 č 2 šąēš’äīā, ķčāåėčšķīé |
|   |   |   |    |    |      |ńåņč II, III č IV źėąńńīā, |
|   |   |   |    |    |      |āźėž÷ą’ ćåīäåēč÷åńźčå ńåņč |
|   |   |   |    |    |      |ńļåöčąėüķīćī ķąēķą÷åķč’ äė’ |
|   |   |   |    |    |      |ńņšīčņåėüńņāą        |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74203.02.02|Ńīēäąķčå ļėąķīāī-āūńīņķūõ  |
|   |   |   |    |    |      |ńśåģī÷ķūõ ćåīäåēč÷åńźčõ   |
|   |   |   |    |    |      |ńåņåé            |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74203.02.03|Ņīļīćšąōč÷åńźą’ (ķąēåģķą’, |
|   |   |   |    |    |      |ążšīōīņīņīļīćšąōč÷åńźą’,  |
|   |   |   |    |    |      |ńņåšåīōīņīćšąģģåņšč÷åńźą’  |
|   |   |   |    |    |      |č äš.) ńśåģźą ā ģąńųņąįąõ  |
|   |   |   |    |    |      |1:2000 - 1:200, āźėž÷ą’   |
|   |   |   |    |    |      |ńśåģźó ļīäēåģķūõ č ķąäēåģķūõ|
|   |   |   |    |    |      |ńīīšóęåķčé         |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74203.02.04|Čķęåķåšķī-ćčäšīćšąōč÷åńźčå |
|   |   |   |    |    |      |šąįīņū           |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74203.02.05|Īįķīāėåķčå ņīļīćšąōč÷åńźčõ |
|   |   |   |    |    |      |(čķęåķåšķī-ņīļīćšąōč÷åńźčõ) |
|   |   |   |    |    |      |ļėąķīā ā ģąńųņąįąõ 1:2000 - |
|   |   |   |    |    |      |1:200 č źąäąńņšīāūõ ļėąķīā |
|   |   |   |    |    |      |ā ćšąōč÷åńźīé, öčōšīāīé č  |
|   |   |   |    |    |      |ōīņīćšąōč÷åńźīé ōīšģąõ   |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74203.02.06|Čķęåķåšķī-ćåīäåēč÷åńźīå   |
|   |   |   |    |    |      |īįåńļå÷åķčå āķåäšåķč’    |
|   |   |   |    |    |      |ćåīčķōīšģąöčīķķūõ ńčńņåģ  |
|   |   |   |    |    |      |ļšåäļšč’ņčé, ļīńåėåķčé č  |
|   |   |   |    |    |      |ćīńóäąšńņāåķķūõ źąäąńņšīā  |
|   |   |   |    |    |      |(ćšąäīńņšīčņåėüķīćī č äš.) |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
|   |   |   |    |    |74203.02.07|Ńļåöčąėüķūå         |
|   |   |   |    |    |      |ńņåšåīōīņīćšąģģåņšč÷åńźčå  |
|   |   |   |    |    |      |ńśåģźč ļī īļšåäåėåķčž    |
|   |   |   |    |    |      |ćåīģåņšč÷åńźčõ šąēģåšīā   |
|   |   |   |    |    |      |ēäąķčé č ńīīšóęåķčé     |
|——————+——————+——————+————————+————————+———————————+————————————————————————————|
 
 

Copyright (c) 2009-2016 SystemaBY.com. Āńå ļšąāą ēąłčłåķū